Podle velkých firem se tuzemské bankovnictví zlepšuje, ale má vysoké poplatky a je nepružné

07.05.2008

Většina významných tuzemských firem používá služby čtyř a více bank. A téměř tři čtvrtiny je hodnotí jako lepší, než co finanční instituce poskytovaly před dvěma lety. Vyplývá to z průzkumu společnosti MasterCard, který se zaměřil na pohled českých firem na úroveň korporátního bankovnictví v tuzemsku.

Většina významných tuzemských firem používá služby čtyř a více bank. A téměř tři čtvrtiny je hodnotí jako lepší, než co finanční instituce poskytovaly před dvěma lety. Vyplývá to z průzkumu společnosti MasterCard, který se zaměřil na pohled českých firem na úroveň korporátního bankovnictví v tuzemsku.Zatímco před dvěma lety kupovaly společnosti služby a produkty nejčastěji od tří bank, dnes díky sílící bankovní konkurenci jsou klienty čtyř a více finančních institucí. Souběžně využívá služeb nabízených čtyřmi bankovními institucemi 32 procent oslovených, dalších třicet procent jsou klienty více než pěti bank. Věrnost jediné bance zachovávají jen dvě procenta oslovených, 98 procent využívá služeb více bankovních domů. „Konkurence mezi bankami roste a pro firmy je mnohem zajímavější kombinovat si jejich nabídku a samozřejmě dosáhnout lepších podmínek,“ uvedl Ján Čarný, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu.„Finančních ředitelů jsme se mimo jiné ptali, jak hodnotí posun korporátního bankovnictví za uplynulé dva roky. Zhruba sedmdesát procent z nich pokládá služby nabízené bankovním sektorem za lepší než v minulosti. Někteří respondenti však upozorňovali také na zhoršující se trendy. Jedním takovým je snížení kvality obsluhy korporátních poradců,“ konstatoval Čarný.Všechny oslovené společnosti uvedly, že mají zřízený běžný účet. Firemní platební karty používá 91 procent firem. Oproti průzkumu z roku 2006 je tu nárůst o 22 procentních bodů. Karty se tak staly druhým firmami nejpoužívanějším bankovním produktem v tuzemsku. Na třetím místě je mezinárodní platební styk, který používá 89 procent dotázaných. Spokojenost s touto službou se však nevyvíjí zrovna dobře. Zatímco před dvěma lety stížnosti nebyly, letos hodnotí jako slabou stránku mezinárodní platební styk devět procent dotázaných.Službou, která zaznamenala největší nárůst, jsou bankovní garance. Před dvěma lety je využívalo 22 procent respondentů, zatímco letos už 77 procent.„Z odpovědí respondentů je zřejmé, že v letech 2001 až 2006 ještě nebyl trh bankovních služeb tak nasycen, a proto novinky v portfoliu bank vnímaly firmy jako výrazné zlepšení služeb. Naopak v období od roku 2006 již se bankovní nabídka tak dynamicky nevyvíjí a služby jsou hodnoceny tedy spíše jako lepší nebo stejné,“ uvedl Čarný. Za výrazně lepší totiž označila před dvěma lety bankovní služby téměř třetina oslovených, zatímco letos jen jedenáct procent. Za spíš lepší je považují v obou obdobích stejně necelé dvě třetiny respondentů. Letos však výrazně narostla skupina, která žádné zlepšení nevidí. Ta čítá téměř třicet procent dotázaných, zatímco v roce 2006 to bylo jen osm procent. A navíc se nově objevila skupinka nespokojenců, kteří hodnotí bankovní služby spíš jako horší. Tvoří ji dvě procenta dotázaných.Nejslabší stránkou bankovní nabídky pro firmy byly a zůstávají výše a množství poplatků. Před dvěma lety nejvíce vadily 24 procentům dotázaných, letos už 27 procentům. Jako druhá největší slabina bank zůstává jejich nepružnost i když na tu si stěžuje o devět procentních bodů dotázaných méně. Novinkou je, že sedm procent dotázaných uvedlo, že nevidí na bankovní nabídce firmám žádné nedostatky. Před dvěma lety se takový spokojenec nenašel ani jeden.Společnost MasterCard oslovila letos v březnu v rámci průzkumu tři sta nejvýznamnějších tuzemských firem podle žebříčku Czech TOP 100. Zapojilo se 84 společností.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/