Počet zaměstnaných je na desetiletém maximu

05.11.2007

Předběžné výsledky za třetí čtvrtletí letošního roku potvrzují podle Českého statistického úřadu rychlý růst celkové zaměstnanosti. Oproti stejnému období loňského roku pracovalo letos o 102,8 tisíce lidí víc a celková zaměstnanost tak dosáhla nejvyšší úrovně za posledních deset let. Vzrostl hlavně počet zaměstnanců o 87,3 tisíce, počet podnikatelů se zvýšil o 17,5 tisíce. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 98,3 tisíce lidí, počet dlouhodobě nezaměstnaných klesl o 62,3 tisíce osob. Obecná míra nezaměstnanosti meziročně klesla o 1,9 procentního bodu na nejnižší úroveň od konce roku 1997 (5,2 procenta). Tento ukazatel je v Česku dlouhodobě nižší než průměr za země Evropské unie nebo průměr za země eurozóny.

Počet lidí s jedním nebo hlavním zaměstnáním dosáhl v průměru za třetí čtvrtletí 4 942,2 tisíce a meziročně výrazně vzrostl o 2,2 procenta. „Podstatně se zvýšil počet pracujících absolventů středních škol s maturitou (o 85,5 tisíce) a absolventů vysokých škol a VOŠ (o 11,5 tisíce),“ uvádějí statistici.

Počet podnikatelů včetně pomáhajících rodinných příslušníků se proti srovnatelnému období loňského roku zvýšil o 17,5 tisíce na 805,6 tisíce a podíl podnikatelského sektoru na celkové zaměstnanosti se tak proti minulému roku mírně zvýšil na 16,3 procenta. O 22,5 tisíce klesl počet podnikatelů se zaměstnanci. Ve třetím čtvrtletí letošního roku jich bylo 181 tisíc. Podstatně naopak vzrostl počet podnikatelů bez zaměstnanců, a to o 42,7 tisíce na 595,8 tisíce lidí.

Průměrný počet nezaměstnaných lidí podle metodiky ILO očištěný od sezónních vlivů klesl proti druhému čtvrtletí letošního roku o 17,9 tisíce. Ve srovnání se třetím čtvrtletím loňského roku se celkový počet nezaměstnaných snížil o 98,3 tisíce lidí a meziročně poklesl o více než čtvrtinu (O 26,9 procenta). „Obecně se nezaměstnanost rychleji snižovala u osob v mladším a středním produktivním věku. Převážná část všech nezaměstnaných (71,1 procenta) jsou osoby se středním vzděláním bez maturity nebo se základním vzděláním,“ říkají statistici.

Počet lidí, kteří jsou bez práce rok a déle klesl meziročně o 62,3 tisíce na 134,8 tisíce, jejich podíl však stále přesahuje polovinu všech nezaměstnaných (50,5 procenta). Mimořádný je podíl lidí dlouhodobě bez práce ve skupině nezaměstnaných se základním vzděláním (70 procent). Ve skupině nezaměstnaných se středním vzděláním bez maturity je to téměř polovina všech nezaměstnaných (49,7 procenta). Celkový počet lidí bez práce déle než čtyři roky se snížil o 12,8 tisíce na 45,9 tisíce lidí. Tvoří 17,2 procenta všech nezaměstnaných.

Míra registrované nezaměstnanosti ministerstva práce a sociálních věcí dosáhla ve třetím kvartále 6,3 procenta a je o 1,6 procentního bodu nižší než před rokem. Regionální míra nezaměstnanosti se pohybovala od 2,3 procenta v Praze a 3,2 v Jihočeském kraji do 7,9 v Karlovarském a 9 procent v Ústeckém kraji. Snížení míry nezaměstnanosti se projevilo ve všech krajích republiky, nejvíce v oblastech s přetrvávající vysokou nebo nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti (v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji).

Nízkou míru nezaměstnanosti mají podle statistického úřadu trvale vysokoškoláci (2,1 procenta) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (3,1 procenta). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (18,8 procenta) a nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity včetně vyučených (5,6 procenta).

V rámci výběrového šetření se zjišťují údaje i za osoby, které nepracují, práci aktivně nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané. Představují potenciální pracovní rezervu. Ve třetím čtvrtletí letošního roku činil jejich počet 210,4 tisíce lidí (o 31,2 tisíce méně než ve stejnou dobu vloni). Velký počet jich je ve věkové skupině do 24 let (74,8 tisíce). Převážně se tedy jedná o studenty a učně. Další početná skupina jsou lidé mezi 25 až 34 lety (39,6 tisíce). Tu tvoří hlavně ženy na rodičovské dovolené nebo v domácnosti, které mají zájem o své pracovní uplatnění. Vysoký je i počet zájemců o práci ve věku nad 50 let. Jsou to invalidní či starobní důchodci.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/