Počet turistů vloni vzrostl

22.04.2008

O šest procent vzrostl vloni počet zahraničních návštěvníků v České republice a dosáhl 22,6 milionů osob. V průměru tu každý turista denně utratil 2 470 korun, jednodenní návštěvník 2 137 korun. Vyplývá to z průzkumu, který provedlo ministerstvo pro místní rozvoj.

 

O šest procent vzrostl vloni počet zahraničních návštěvníků v České republice a dosáhl 22,6 milionů osob. V průměru tu každý turista denně utratil 2 470 korun, jednodenní návštěvník 2 137 korun. Vyplývá to z průzkumu, který provedlo ministerstvo pro místní rozvoj.Nejčastěji k nám vloni zavítali opět obyvatelé sousedních států. Na prvním místě jsou Němci, kteří tvořili čtyřicet procent návštěvníků, na druhém místě jsou Poláci s patnácti procenty a třetí Slováci s jedenácti procenty.Zahraniční turisté se v tuzemsku zdrželi v průměru čtyři dni. Nejčastěji nocovali v hotelích (66 procent). Pětina se ubytovala v soukromí a 23 procent návštěvníků tu nocovalo bezplatně, protože navštívili své známé a příbuzné. Neplacené ubytování vykazuje v meziročním srovnání mírný nárůst o dva procentní body. Nejčastěji ho využili zahraniční turisté v říjnu až prosinci.Hlavním důvodem návštěvy Česka byla rekreace a zábava. Za těmi přijelo 52 procent dotázaných. Dalších 21 procent přicestovalo za obchodem.Nejčastěji přijeli zahraniční návštěvníci do Prahy, příhraničních nákupních míst a turisticky zajímavých lokalit. Největší zájem o Prahu mají turisté ze vzdálenějších destinací, lidé na první návštěvě Česka a turisté přijíždějící za rekreací a zábavou.Většina zahraničních návštěvníků zhodnotila návštěvu České republiky pozitivně. Celkově bylo spokojeno devadesát procent dotázaných. Meziročně se spokojenost zvýšila. Obecně nižší spokojenost s pobytem však vyjadřovali tranzitující turisté. Třetina návštěvníků se setkala s problémy, které nejčastěji souvisely s infrastrukturou a stavem silnic, orientačním a navigačním systémem a jazykovou vybaveností a přístupem Čechů.Cestovní ruch má značný význam pro ekonomiku České republiky – lze ho vyčíslit výší devizových příjmů z  příjezdového cestovního ruchu. Vloni tyto příjmy dosáhly 133,8 miliardy korun. Devizové příjmy z cestovního ruchu pozitivně ovlivňují platební bilanci, zejména bilanci služeb. V roce 2007 dosáhlo saldo devizových příjmů z cestovního ruchu 60,3 miliardy korun a podíl devizových příjmů z cestovního ruchu na devizových příjmech ze služeb činil 39 procent. Na exportu se vloni devizové příjmy z cestovního ruchu podílely 5,4 procenta. Cestovní ruch je rychle rostoucí odvětví, které má velký vliv na regionální rozvoj a významně přispívá k vytváření pracovních příležitostí, a to i pro občany s nižší kvalifikací.Výzkum probíhá na 18 silničních a železničních hraničních přechodech a na letišti Praha Ruzyně. Šetření slouží ke stanovení celkového odhadu počtu zahraničních návštěvníků v ČR, probíhá od roku 2005 a pro ministerstvo pro místní rozvoj ho provádí společnost STEM/MARK. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/