Počasí nepřálo dopravě

20.05.2008

Počasí, odstávka rafinerie a kurzové změny je nejspíš třeba hledat za mezičtvrtletním poklesem tržeb v tuzemské dopravě v letošním prvním čtvrtletí o půl procenta. Meziročně se tržby tohoto odvětví zvedly o 1,2 procenta. „Po osmi čtvrtletích nepřetržitého růstu se neočištěné tržby meziročně snížily o 0,3 procenta,“ uvádí Český statistický úřad. Na celkovém poklesu odvětví dopravy se nejvíce podílely potrubní a silniční doprava. Ve spojích se tržby po očištění zvýšily mezičtvrtletně (o 0,6 procenta) i meziročně (o 3,7 procenta), bez očištění o tři procenta. Sezónně očištěné tržby v dopravě a spojích klesly od ledna do března mezičtvrtletně reálně o 0,2 procenta, meziročně se zvýšily o dvě procenta, bez sezónního očištění o 0,8 procenta.

Počasí, odstávka rafinerie a kurzové změny je nejspíš třeba hledat za mezičtvrtletním poklesem tržeb v tuzemské dopravě v letošním prvním čtvrtletí o půl procenta. Meziročně se tržby tohoto odvětví zvedly o 1,2 procenta. „Po osmi čtvrtletích nepřetržitého růstu se neočištěné tržby meziročně snížily o 0,3 procenta,“ uvádí Český statistický úřad. Na celkovém poklesu odvětví dopravy se nejvíce podílely potrubní a silniční doprava. Ve spojích se tržby po očištění zvýšily mezičtvrtletně (o 0,6 procenta) i meziročně (o 3,7 procenta), bez očištění o tři procenta. Sezónně očištěnétržby v dopravě a spojích klesly od ledna do března mezičtvrtletně reálně o 0,2 procenta, meziročně se zvýšily o dvě procenta, bez sezónního očištění o 0,8 procenta.„K poklesu tržeb přispělo mimo jiné počasí, které letos více než loni odpovídalo běžnému charakteru zimního období, a také přesun Velikonoc z dubna na březen. Obdobný vývoj měl i zahraniční obchod, s nímž poměrně úzce souvisí především objemově nejvýznamnější silniční doprava, která k celkovému poklesu přispěla 0,3 procentního bodu,“ konstatovali statistici. Potrubní doprava patří sice k podílově málo významným oborům dopravy, ale její výrazný pokles v prvním čtvrtletí způsobil, že se na celkovém poklesu dopravy podílela negativně 0,7 procentního bodu. „Propad tržeb za potrubní dopravu ovlivnila především odstávka jedné rafinerie a kurzové změny, protože ceny ropy přepravované mimo území České republiky jsou stanoveny v dolarech. Částečně mohla působit i nižší poptávka po pohonných hmotách, která ovlivnil jiný charakter počasí oproti loňskému prvnímu čtvrtletí,“ soudí statistici.Počasí poslalo o sedm procent níž i tržby vnitrozemské vodní dopravě. Ostatní dopravní obory zaznamenaly v prvním letošním kvartále růst, i když za významný lze označit pouze ten v letecké dopravě.„Růst cen, pokles silniční dopravy a zpomalení růstu zahraničního obchodu, to vše se promítlo i do zpomalení dynamiky růstu tržeb ve vedlejších a pomocných činnostech v dopravě, které více než rok udávaly tempo růstu dopravy celkem – za celý rok 2007 vzrostly o 14,3 procenta, v prvním čtvrtletí pouze o 0,7 procenta. Z těchto činností se uvedenému vývoji vymykaly pouze cestovní kanceláře a agentury,jež obdobně jako letecká doprava profitovaly ze zvýšeného zájmu o cestování. Paradoxně tak počasí, které ovlivňovalo některé výše uvedené dopravní obory negativně, naopak oborům souvisejícím s cestovním ruchem pomáhalo k růstu,“ konstatovali statistici.Tržby v odvětví spojů vzrostly mezičtvrtletně reálně o 0,6 procenta, meziročně po očištění o sezónní vlivy a pracovní dny o 3,7 procenta, bez očištění o tři procenta. Tržby za poštovní a kurýrní činnosti po osmi čtvrtletích nepřetržitého růstu klesly o 1,4 procenta. V telekomunikacíchsice pokračoval nepřetržitý růst od počátku zavedení statistického zjišťování (od roku 1997), ale jeho dynamika se v porovnání s průměrem za předchozí čtyři čtvrtletí se snížila o 1,4 procentního bodu.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/