Pierre Simon znovu zvolen prezidentem Eurochambres

29.10.2007

Prezidentem Eurochambres byl znovu zvolen Pierre Simon, předseda Pařížské obchodní a průmyslové komory. Na plenárním zasedání Eurochambres v Kongresovém paláci v Paříži ho Asociace evropských obchodní komor za účasti předsedů a tajemníků 46 členských komor opět zvolila do čela této nejreprezentativnější evropské podnikatelské organizace zahrnující 2 tisíce komor. Stejně tak byli potvrzeni viceprezidenti a náměstkové prezidenta. Zasedání schválilo rozšíření počtu viceprezidentů o předsedu Polské obchodní komory jakožto největší komory z nových členských států. Byl schválen rozpočet na rok 2008 a také výše členských příspěvků. Na zasedání vystoupila česká delegace s pozvánkou všem účastníkům na Kongres Eurochambres v roce 2009, který se bude konat v Praze. Byla schválena žádost české delegace, aby se kongres konal výjimečně v červnu, tedy ještě v době českého předsednictví EU.

 

Prezidentem Eurochambres byl znovu zvolen Pierre Simon, předseda Pařížské obchodní a průmyslové komory. Na plenárním zasedání Eurochambres v Kongresovém paláci v Paříži ho Asociace evropských obchodní komor za účasti předsedů a tajemníků 46 členských komor opět zvolila do čela této nejreprezentativnější evropské podnikatelské organizace zahrnující 2 tisíce komor. Stejně tak byli potvrzeni viceprezidenti a náměstkové prezidenta. Zasedání schválilo rozšíření počtu viceprezidentů o předsedu Polské obchodní komory jakožto největší komory z nových členských států. Byl schválen rozpočet na rok 2008 a také výše členských příspěvků. Na zasedání vystoupila česká delegace s pozvánkou všem účastníkům na Kongres Eurochambres v roce 2009, který se bude konat v Praze. Schválena byla žádost české delegace, aby se kongres konal výjimečně v červnu, tedy ještě v době českého předsednictví EU.

 

Analýza smlouvy o reformě EU

Zasedání Eurochambres dále projednalo analýzu smlouvy o reformě EU přijatou v Lisabonu na evropském summitu 19. října 2007. Eurochambres smlouvu vítá, ale má k ní řadu výhrad. Po formální stránce nová smlouva nesplnila to, co si kladla za cíl ústavní smlouva – zjednodušení, přehlednost a shrnutí všech zásad do jednoho dokumentu. Nadále zůstanou v platnosti dvě smlouvy – Římská smlouva o Evropských společenstvích a Maastrichtská smlouva o EU. Smlouva bude podepsána 13. prosince 2007 v Lisabonu. Ratifikační proces ve všech 27 zemích by měl proběhnout před volbami do evropského parlamentu v květnu nebo červnu 2009. Počet poslanců se sníží z 785 na 750. Irsko bude jedinou zemí, která uspořádá referendum, neboť to vyplývá z jeho ústavy.

 

Regionální atlas konkurenceschopnosti

Regionální atlas konkurenceschopnosti je výsledek výzkumu, na němž se podílela francouzská obchodní komora a který vycházel z oficiálních dostupných dat z EUROSTATU. Atlas, jenž je k dispozici na internetové stránce www.eurochambres.eu, poskytuje zajímavá srovnání jednotlivých regionů EU z mnoha pohledů. Bohužel údaje, které má EUROSTAT k dispozici, jsou značně zastaralé, takže srovnání jednotlivých regionů jsou také neaktuální. Mnohem cennější jsou tedy komentáře, které obsahují nejen analýzu zjištěných skutečností, ale též ukázky z dobré praxe některých regionů a zejména regionálních komor, které byly v těchto oblastech aktivní.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/