Petr Kužel: „Čeští podnikatelé budou stejně jako olympionici hájit zájmy českého businessu“

27.06.2012

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) plní vládní usnesení č. 602 ze dne 10. srpna 2011 k účasti státu při přípravě a realizaci projektu Česká stopa 2011 – prezentace České republiky při uskutečnění XXX. letních olympijských her v roce 2012 v Londýně. V rámci olympiády tak mimo jiné i s Hospodářskou komorou České republiky podpoří v Londýně české podnikatele. Hlavním dějištěm, kde budou moci české firmy zazářit, bude český olympijský dům.

MPO se zapojilo do projektu Česká stopa 2012, o jehož realizaci v souvislosti s konáním letních olympijských her v Londýně rozhodla vláda. Projekt se zaměřuje na prezentaci státu a to nad rámec tradičního sportovního pojetí olympijské účasti, které rozšiřuje o podporu obchodu a investičních příležitostí, oblast vzdělávání, vědy, kultury a cestovního ruchu, s cílem aktivně prosadit české zájmy ve Velké Británii.

„Olympijské hry jsou skvělým marketingovým produktem k prezentaci. Jelikož stojím v čele Ministerstva průmyslu a obchodu, jde mi primárně o to, abych prostřednictvím Českého domu v Londýně ve spolupráci s partnery projektu z řad státních institucí a Českého olympijského výboru, vytvořil pro české firmy a české podnikatele prostor pro potkání se svými klienty a partnery,“ uvedl ministr Martin Kuba.

V prostorách Českého domu, který se nachází ve čtvrti Islington v budově Business Design Centre, nabídne MPO českým podnikatelům zázemí a reprezentativní prostory v rámci tzv. „Ministry of Industry and Trade Business Zone“. Jejími součástmi bude tzv. „Ministry of Industry and Trade Meeting Point“, který bude sloužit českým firmám k jednání s obchodními partnery, společenské akce, firemní či osobní jednání a tiskové konference. Součástí bude také VIP prostor – „Creative Industry“ určený pro oficiální prezentaci českého průmyslového designu. Veškeré prostory budou volně k dispozici v průběhu celé olympiády.

„Tento prostor bychom rádi nabídli Hospodářské komoře České republiky, Svazu průmyslu a dopravy ČR a agentuře CzechTrade,“ zmínil Martin Kuba

„Čeští podnikatelé v Londýně v průběhu her budou stejně jako olympionici hájit zájmy České republiky, českého businessu i olympijského hnutí. Podnikatelé budou moci využít v průběhu her pro jednání s klienty z celé planety českého zázemí Olympijského výboru a MPO ČR. To vše v zájmu posílení myšlenky a ducha olympijského hnutí jako prostředku porozumění a spolupráce,“ řekl Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky. „Podpora takovýchto akcí ze strany státu je zcela normální. Jsem velmi rád, že toto usnesení vlády se skutečně naplňuje a konečně možná dojde k tomu, že se Češi přestanou bát být na Českou republiku pyšní a že se přestanou bát podporovat český business, který plní státní kasu,“ pokračoval Petr Kužel.

„Chci poblahopřát těm, kteří se na olympiádu dostali a chci popřát české reprezentaci co možná nejvíce úspěchů při hájení českých barev a také jim přeji, aby si zpět do České republiky přivezli desítky medailí,“ sdělil závěrem prezident HK ČR Petr Kužel.

  

  

  

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/