Pět nových programů za více než pět miliard

07.01.2008

Pět nových programů podpory z Operačního programu Podnikání a Inovace vyhlásilo se začátkem letošního roku ministerstvo průmyslu a obchodu. Jde o programy ICT a strategické služby, Inovace – patent, Potenciál, Školicí střediska a nemovitosti. Celkem tak ministerstvo vyhlásilo třináct z patnácti programů podpory na léta 2007 až 2013. Pro nově vyhlášené výzvy je připraveno 5,54 miliardy korun.

 

Pět nových programů podpory z Operačního programu Podnikání a Inovace vyhlásilo se začátkem letošního roku ministerstvo průmyslu a obchodu. Jde o programy ICT a strategické služby, Inovace – patent, Potenciál, Školicí střediska a nemovitosti. Celkem tak ministerstvo vyhlásilo třináct z patnácti programů podpory na léta 2007 až 2013. Pro nově vyhlášené výzvy je připraveno 5,54 miliardy korun.Program ICT a strategické službyPříjem registračních žádostí odstartuje 3. března a skončí 31. května 2008. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 0,5 miliardy korun. Program má podpořit nabídku nových informačních systémů a služeb, investice a tvorbu nových kvalifikovaných pracovních míst v sektoru informačních a komunikačních technologií.Program Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictvíPříjem registračních žádostí do tohoto programu začne 1. března a skončí 31. prosince tohoto roku. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 60 milionů korun. Program má podpořit využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví malými a středními podnikateli, vědeckovýzkumnými institucemi, vysokými školami a fyzickými osobami.Program PotenciálV případě tohoto programu jde už o druhou výzvu, první byla vyhlášena 25. dubna loňského roku. Příjem registračních žádostí pro tuto výzvu začne 1. března a skončí 30. září letošního roku. Plánovaná alokace je 2,58 miliardy korun. Program slouží k podpoře zakládání a rozvoje podnikových výzkumných center.Program Školicí střediskaRegistrační žádostí se budou přijímat od 3. března 2008 do 28. února 2009. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 400 milionů korun. Program podpoří budování infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů.Program NemovitostiPříjem registračních žádostí odstartuje 3. března a skončí 31. prosince letošního roku. Plánovaná alokace pro tuto výzvu jsou dvě miliardy korun. Program se zaměřuje na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitosti (např. na regeneraci tzv. brownfieldů).

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/