Personální politika pražských firem během koronakrize

Naprostá většina pražských podnikatelů (69 %) v lednu uvedla, že počet jejich zaměstnanců zůstane v prvních 6 měsících roku stejný. Respondenti komorového šetření tak i při nejistých vyhlídkách letošního roku byli velmi odolní vůči propouštění.

Podíl firem se sídlem v hl. m. Praze, které uvedly, že očekávají propouštění (18 %), byl jen mírně vyšší než podíl pražských podnikatelů, kteří chtěli v první polovině roku zaměstnance nabírat (13 %). Zájem o nové zaměstnance přitom rostl s velikostí firmy. Nejsilnější nábor byl očekáván v průmyslu a dále také ve stavebnictví. Naopak propouštění zvažovaly firmy především v osobních službách.

Dle zpětné vazby poskytnuté v rámci anket Hospodářské komory podnikatelé vkládali značné naděje ohledně dalšího vývoje především do očkování populace. Naštěstí se optimistický scénář naplňuje a skutečně dochází k postupnému oslabování koronavirové epidemie a k rušení mimořádných opatření.

Nezaměstnanost v ČR měřená ukazatelem podíl nezaměstnaných osob se mezi lednem a dubnem držela blízko u 4 % (v rozmezí 4,1 až 4,3 %). V Praze je trvale nezaměstnanost pod průměrem republiky a nejinak tomu bylo i v prvních čtyřech měsících roku, kdy míra nezaměstnanosti nepřekročila 3,7 %. Výsledky tak v podstatě odpovídají lednovému očekávání firem v ČR a v Praze co se týká počtu jejich zaměstnanců.