Partneři Hospodářské komory informují

27.05.2018

Nová možnost pro soukromé mateřské školky

Dne 16. 5. 2018 byl aktualizován harmonogram výzev IROP. Velkým překvapením bylo, že se zhruba sedmisetmilionovou alokací je opět zvažováno otevření výzvy pro infrastrukturu předškolního vzdělávání, samozřejmě pouze za podmínky, že EK schválí příslušnou realokaci prostředků.

Pokud nedojde ke změnám, pak podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity zařízení, které zajišťuje péči, výchovu a vzdělávání dětí ve věku do 3 let a v předškolním věku. Podpora je určená pro:

  • mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsané do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu, včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců,
  • dětské skupiny podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.,
  • služby péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služby péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,
  • spolky zajišťující péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby.

Žadateli mohly být v minulosti i podnikatelské subjekty.

Vzhledem přetlaku předchozí výzvy nedoporučujeme čekat na jistotu, ale zahájit přípravu již nyní. Rádi Vám nabídneme pomocnou ruku. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat – https://www.edotace.cz/kontakty.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/