Partneři Hospodářské komory informují

25.11.2018

Ruka pro život

Sociální oblast zaznamenala další dílčí úspěch v pomoci mentálně postiženým občanům. V rámci dotační podpory vyhlašovaný Brněnskou metropolitní oblastí byla nadaci Ruka pro život schválena dotace ve výši 22 839 472,50 Kč na projekt „Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře pro spoluobčany s mentálním a kombinovaným postižením – 2. etapa“.

S přípravou tohoto projektu pomáhala i společnost Erste Grantika Advisory, a.s., přičemž se vzdala ve prospěch této nadace i své odměny za úspěch.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/