Partneři Hospodářské komory informují

24.07.2018

Vývojové a inovační projekty v podnikatelském sektoru

Současné tempo technologického pokroku a s ním spojené inovace představují pro firmy významnou konkurenční výhodu. Tento fakt motivuje české firmy investovat značné finanční prostředky do vývoje a inovací svých produktů, a to nejen po stránce kvalitativní a funkční, ale rovněž designové. Firmy přichází s novými nápady, inovují své výrobky, technologie či služby, které následně uvádí na trh. Za účelem vývoje a inovací produktů zřizují svá vlastní vývojová pracoviště a vybavují je potřebnými specifickými technologiemi. V souvislosti s tím rovněž zefektivňují a automatizují výrobní a vnitropodnikové procesy.

Stěžejním dotačním zdrojem v oblasti výzkumu a vývoje je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) s programem „Potenciál“ a „Aplikace“, v oblasti inovací je žadatelům k dispozici program „Inovace – Inovační projekt“. Je zde široký okruh možných žadatelů z hlediska podporovaných CZ ‑ NACE, oprávněným žadatelem je dle konkrétního programu malý, střední i velký podnik, organizace pro výzkum a šíření znalostí. Podpora může dosáhnout u programu Potenciál 50 %, u programu Aplikace až 70 % a u programu Inovace až 45 % ze způsobilých výdajů.

Žádosti budou přijímány u programu Potenciál od října 2018 do ledna 2019, u programu Aplikace od srpna do září 2018, a u programu Inovace od září do listopadu 2018.

Pro více informací navštivte:

https://www.edotace.cz/vyzva/potencial-vyzva-v

https://www.edotace.cz/vyzva/aplikace-vyzva-vi

https://www.edotace.cz/vyzva/inovace-inovacni-projekt-vyzva-v

nebo nás kontaktujte:

https://www.edotace.cz/kontakty

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/