Parlament schválil zákaz obchodování s kožešinou ze psů a koček

20.06.2007

EP schválil v prvním čtení důležité nařízení, které má zakázat obchodování s kožešinou ze psů a koček v celé EU. Poslanci odmítli výjimku, která by povolovala obchodování s kožešinami těchto zvířat, která nebyla „chována nebo utracena pro produkci kožešiny”. Jak dříve prohlásila předsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Arlene McCARTHYOVÁ (PES, UK): „Chceme zákaz, ne omezení”.

EP schválil v prvním čtení důležité nařízení, které má zakázat obchodování s kožešinou ze psů a koček v celé EU. Poslanci odmítli výjimku, která by povolovala obchodování s kožešinami těchto zvířat, která nebyla „chována nebo utracena pro produkci kožešiny”. Jak dříve prohlásila předsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Arlene McCARTHYOVÁ (PES, UK): „Chceme zákaz, ne omezení”.

Již v prosinci roku 2003 žádal Evropský parlament Evropskou komisi, aby navrhla nařízení, které by zakazovalo dovoz, vývoz, prodej a výrobu kůží a kožešin ze psů a koček. O tři roky později bylo díky protestům veřejnosti proti skutečnosti, že jsou podobné produkty stále do EU dováženy, žádosti Parlamentu vyhověno.
 
Článek 1 návrhu nařízení Komise uvádí: „Zakazuje se uvádět na trh, dovážet do Společenství nebo vyvážet z něj kůže z koček a psů a výrobky obsahující tyto kůže”. Poslanci tento článek široce podpořili, nepřijali ale Komisí navrhovanou výjimku ze zákazu.

 
Tato výjimka z nařízení by umožnila uvedení psích a kočičích kožešin na evropský trh, pokud „lze zaručit, že tyto výrobky obsahující kočičí a psí kůže pocházejí z koček a psů, kteří nebyli chováni nebo utraceni pro účely produkce kůží, a pokud jsou tyto náležitě označeny” nebo pokud by zmíněná kožešina byla dovážena do Společenství či z něj vyvážena pro osobní použití.

 
Poslanci se domnívají, že přestože EU nepřísluší soudit kulturní tradice třetích zemí, kde je zvykem chovat psy a kočky pro maso, neměla by Unie udělovat zvláštní výjimku z obecného zákazu dovážet psí a kočičí kožešiny. Podle zpravodajky Evy-Britt SVENSSONOVÉ (GUE/NGL, SE) by takováto výjimka „poskytla mezeru v zákoně, kterou by bezohledně využili obchodníci v případě všech budoucích dodávek kočičí a psí kožešiny, čímž by celé nařízení ztratilo smysl”. Poslanci jí v tomto názoru dali za pravdu a hlasovali proti výše zmíněné výjimce.

 
Během jednání se předem podařilo dosáhnout i dohody s Radou, což znamená, že nařízení by mělo vstoupit v platnost už 31. prosince 2008. Poslanci ale museli souhlasit s tím, že se na kožešiny psů a koček určené k „vzdělávacím účelům a účelům preparace“ bude vztahovat speciální výjimka.
 
Rozprava:
 
Během rozpravy k této zprávě, která se uskutečnila v během pondělního zasedání, vystoupila také česká europoslankyně Zuzana ROITHOVÁ (EPP-ED, CS), která uvedla několik důvodů pro přijetí tohoto nařízení. V první řadě se zmínila o dovozu psích a kočičích kožešin ze třetích zemí, zejména z Asie, a o otřesném zacházení, kterému jsou zvířata v těchto zemích vystavována. Domnívá se, že Evropská unie nemůže „změnit chování průmyslových chovatelů ve třetích zemích, ale může podstatně zmenšit objem obchodovaných zvířat”. Dalším důvodem je nedostatek informací poskytovaných spotřebitelům. Zákazníci v Evropě si podle jejích slov nejsou vědomi toho, že zakoupený výrobek obsahuje kočičí či psí kožešiny. Jedná se tedy o klamání zákazníků. Třetím a klíčovým důvodem pro přijetí nařízení je podle slov poslankyně ROITHOVÉ fragmentace trhu. Obchodníci ze třetích zemí dovážejí své výrobky do členských států, které dosud nepřijaly předpisy na zákaz obchodování s tímto zbožím, a poté je převážejí do ostatních států, kde tyto předpisy již jsou v planosti. Domnívá se, že toto nařízení zlepší vymahatelnost práva.

  

/jak-na-