Pačes: Je třeba zabývat se také teplárenstvím a energií v dopravě

16.01.2008

Výsledky práce Nezávislé energetické komise (známé také jako Pačesova komise podle jejího předsedy Václava Pačesa) budou známy v polovině letošního roku. Mají sloužit jako podklady pro rozhodování vlády, ale i dodavatelů energií a podle Pačesa by měly být přístupné i veřejnosti.

 

Výsledky práce Nezávislé energetické komise (známé také jako Pačesova komise podle jejího předsedy Václava Pačesa) budou známy v polovině letošního roku. Mají sloužit jako podklady pro rozhodování vlády, ale i dodavatelů energií a podle Pačesa by měly být přístupné i veřejnosti.Úkolem komise je vypracovat materiál pro posouzení energetických potřeb České republiky do roku 2030 a 2050. Výsledkem budou alternativní scénáře vývoje energetiky v závislosti na předpokládaném vývoji evropských i světových podmínek, zejména ekonomiky, legislativy a rovněž dostupnosti primárních zdrojů energií a na předpokládaném vývoji naší společnosti. Nepůjde tedy o jednoznačné doporučení, jakou cestou se v energetice vydat, ale scénáře typu: Co se stane, když postavíme další jadernou elektrárnu a co se stane, když ji nepostavíme.V jednotlivých scénářích budou zohledněna hlediska bezpečnosti dodávek energetických surovin, možnosti domácí surovinové základny, předpokládaný vývoj českého průmyslu a celoevropský vývoj v oblasti energetiky.Komise zatím provedla podrobnou rešerši již zpracovaných analýz a prognóz. Dále vytřídila zastaralé podklady a zadala zpracování některých analýz dalším subjektům. Tyto analýzy projdou nyní oponenturou, doplněním a stanoví se také spolehlivost údajů, popřípadě spolehlivost odhadů vývoje, které obsahují. Na základě ověřených údajů a analýz vzniknou alternativní scénáře.Již nyní je však podle Pačesa zřejmé, že významnou prioritou v energetice budou úspory energií a zvýšení efektivnosti produkce hlavně elektrické energie. „V šetření energií má Česko velký potenciál. Úspory mohou být velké. Také je třeba modernizovat některé provozy, které produkují elektřinu. Účinnost některých provozů vyrábějících energii z uhlí je ostudně nízká,“ uvedl Pačes.Je také třeba mobilizovat inženýrský a výzkumný potenciál České republiky. Stručně řečeno je třeba mít příslušné kvalifikované pracovníky.Podle komise se nelze zabývat pouze elektroenergetikou. „Důležitým a dosud málo zpracovaným segmentem energetiky je teplárenství a vývoj spotřeby primárních zdrojů energií v dopravě,“ podotkl Pačes. Je tedy třeba zabývat se zjišťováním, zda a jak porostou nároky na dodávky tepla. „Velkým žroutem energie jsou například hypermarkety. Chceme stanovit s velkou mírou pravděpodobnosti, jak budou přibývat,“ uvedl Pačes příklad.Pro zajištění dodávek energiemi je podle komise nutné připravit co nejdříve návrh vyváženého výrobního mixu, který musí splňovat požadavky na nízkoemisní technologie a na bezpečný provoz.Komise také upozorňuje na to, že současná legislativa neumožňuje rychlá rozhodování v oblasti energetiky.Podle jejích zjištění je třeba podpořit projekty posílení síťové infrastruktury (elektrizační a plynárenské soustavy) například i s cílem zvýšit odolnost proti případným negativním vlivům ze zahraničí. Ty mohou mít podobu třeba neplánovaných přetoků výkonu a s tím spojených rizik poruchových výpadků.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/