Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV Prioritní osa 2 – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

16.11.2016

Dne 2. listopadu 2016 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 2 – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj.

Cílem výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje a jeho nastavení v rámci výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a s cílem získání ocenění „HR Award“.

Podporovány budou následující aktivity – Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“, Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace, Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve VaV a internacionalizace výzkumné organizace, Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a Řízení projektu.

Výzva je zaměřena pouze na subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí. Maximální míra podpory je 95 % a spolufinancování musí být nejméně ve výši 5 %.

V rámci programu lze uplatnit osobní výdaje, výdaje na stroje a zařízení, hardware a osobní vybavení, dlouhodobý nehmotný majetek, nákup služeb, cestovní náhrady, nepřímé náklady a další. 

Příjem žádostí je v termínu od 3. 11. 2016 do 28. 2. 2017. Alokace na výzvu je ve výši 660 mil. Kč.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/