Oznámení o vyhlášení 3. výzvy programu Aplikace – OPPIK

07.12.2016

Dne 29. listopadu 2016 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 3. výzvu programu Aplikace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Program Aplikace je zaměřen na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Žadatelem může být podnik se sídlem v ČR (realizace projektu musí být mimo hl. m. Prahu) nebo organizace pro výzkum a šíření znalostí. Podnik může do programu žádat samostatně, zatímco organizace pro výzkum a šíření znalostí může být pouze spolužadatelem jako součást konsorcia, kde je zastoupen minimálně jeden podnik.V rámci programu lze uplatnit osobní náklady, náklady na přístroje, nástroje a vybavení, náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, náklady na poradenské a rovnocenné služby, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady jako např. materiál. Výzva je kolová a model hodnocení jednokolový. Příjem žádostí je v termínu od 20. 1. 2017 do 20. 4. 2017. Plánovaná alokace na výzvu je 4,5 mld. Kč.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/