Organizační změny posílí působnost ministerstva pro místní rozvoj v rámci kohezní politiky EU a strukturálních fondů

22.06.2007

V souvislosti s novými potřebami finančního období 2007-2013 došlo na ministerstvu pro místní rozvoj k reorganizaci útvarů, které se zabývají problematikou politiky soudržnosti a strukturálních fondů. Základním cílem těchto organizačních změn je posílit specializaci a funkčnost příslušných útvarů v návaznosti na požadavky vyplývající ze zajišťování jednotlivých agend.

V souvislosti s novými potřebami finančního období 2007-2013 došlo na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) k reorganizaci útvarů, které se zabývají problematikou politiky soudržnosti a strukturálních fondů. Základním cílem těchto organizačních změn je posílit specializaci a funkčnost příslušných útvarů v návaznosti na požadavky vyplývající ze zajišťování jednotlivých agend.  Zásadní změnou je nové rozdělení stávajících odborů, které se zabývají problematikou evropských fondů. Nově vzniká odbor kohezní politiky, v jehož působnosti je agenda spojená s politikou soudržnosti EU a jejím naplňováním v České republice. Zároveň tím byly vytvořeny podmínky pro výkon předsednictví ČR v Evropské unii v roce 2009 a odborné zajištění všech činností, které jsou spojeny s podílením se na formulování kohezní politiky EU. V tomto směru je jedním z hlavních úkolů nového odboru rozpracování čtvrté kohezní zprávy a příprava pozice a strategie ČR na blížící se kohezní fórum, které proběhne koncem září letošního roku v Bruselu. Nově byl rovněž ustaven odbor řízení Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který bude zajišťovat realizaci NSRR a bude jedním z organizačních složek Národního koordinačního orgánu pro období 2007-2013. Dalšími nově zřízenými odbory, které vznikly v důsledku úkolů spojených s čerpáním finančních prostředků v letech 2007-2013, jsou odbor rámce podpory Společenství a SROP, odbor řízení a koordinace IOP a odbor řídícího orgánu IOP a Operačního programu Technická pomoc. 

Reorganizaci neprovázejí žádné změny početního stavu zaměstnanců, ale jejím smyslem je zajistit, aby MMR bylo schopno účinně řídit a koordinovat veškeré výkony a činnosti spojené s působností MMR v rámci strukturálních fondů EU a politiky soudržnosti.

 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/