OP Národní spolupráce Střední Evropa odstartuje v příštím čtvrtletí

05.12.2007

Evropská komise schválila Operační program Národní spolupráce Střední Evropa. Zaměřuje se na projekty, které jsou důležité nebo ovlivňují území střední Evropy a slouží regionům z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. Vyhlášení první výzvy se plánuje v prvním čtvrtletí příštího roku.

Program má v letech 2007 až 2013 k dispozici 246 milionů eur. Peníze půjde na podporu projektů spolupráce mezi národními, regionálními a místními veřejnými a soukromými subjekty. Zaměřuje se na inovace, životní prostředí, konkurenceschopnost a atraktivitu měst a regionů. Navazuje na iniciativu ES Interreg IIIB CADSES. Cílem programu je napomoci ekonomickému, ekologickému a sociálnímu rozvoji ve Střední Evropě. Spolufinancuje ho Evropský fond regionálního rozvoje.

Žadateli mohou být národní a regionální veřejné orgány, regionální rozvojové agentury, univerzity, výzkumné ústavy a instituce terciárního vzdělávání, inkubační domy, školicí střediska, sdružení zaměstnavatelů, podnikatelé, provozovatelé infrastruktury a veřejné dopravy, ekologické zájmové skupiny, dodavatelé energií, instituce územního plánování, bytová družstva a bytové podniky, nadnárodní organizace v oblasti kultury.

Prostředky lze získat na podporu inovací a znalostí ve střední Evropě: například výměna inovačních přístupů a budování institucí pro transfer technologií napříč střední Evropou. Peníze získají například vznikající nadnárodní klastry působící v klíčových oblastech inovací a výzkumu. Šíření znalostí podpoří motivace vzdělávacích center k nadnárodní spolupráci a přenosu zkušeností.

Další oblastí je zlepšení dostupnosti střední Evropy. Tady mohou dostat peníze projekty řešící problémy v dopravě metropolitních a izolovaných oblastí. Podpora se týká zavádění jednotného právního a technického rámce pro přepravu nebezpečného odpadu nebo zkvalitnění hromadné dopravy. Patří sem i zavádění ICT do dopravy, které zjednoduší její řízení, zvýší bezpečnost a kontrolu dopravních sítí.

Třetí velkou oblastí je podpora životního prostředí. Tady mohou být úspěšné projekty na vytváření národních strategií v oblasti odpadového hospodářství, vodohospodářství a podobně. Podpora se týká i obnovy kontaminovaných areálů. Pomoc směřuje i na prevenci a řešení krizových situací zapříčiněných klimatickými změnami nebo přírodní katastrofou. Důraz se klade na vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie a přenos know-how v této oblasti.

Čtvrtá oblast podpory se týká zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity měst. Města mohou získat podporu při budování trvalé spolupráce na nadnárodní úrovni v kulturní, výzkumné a dalších oblastech. Venkovská sídla zase mohou získat prostředky pro změnu své hospodářské činnosti ze zemědělské na jinou. Šanci na podporu mají projekty rozšiřující nabídku sociálních a zdravotních služeb, projekty zabraňující jakýmkoliv projevům segregace obyvatel ve městech.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/