Ohlédnutí za WorldSkills 2009 v Calgary

14.01.2010

První zářijový týden patřil celosvětovým soutěžím v odborných dovednostech WorldSkills, která mají více než padesátiletou tradici. První soutěž se konala již v roce 1950 ve Španělsku, letošní soutěž v Kanadě měla pořadové číslo 40 a zúčastnilo se jí přes 900 soutěžících z 51 členských zemí organizace WorldSkills před zraky téměř 152 000 návštěvníků.

Tak jako na EuroSkills se soutěžilo v šesti odvětvích: Kreativní řemesla a móda; Informační a komunikační technologie; Výroba a strojírenské technologie; Stavebnictví; Doprava a logistika; Osobní a sociální služby. Soutěží bylo pochopitelně více než na rozvíjejících se soutěžích EuroSkills, celkem 45 a jsou na rozdíl od EuroSkills směřovány na jednotlivce. Hlavním požadavkem na soutěžící je věk, který je stanoven na 18 až 22 let.

Nejvíce medailí získala Korea (22), na druhé pozici se umístily Švýcarsko a Japonsko (každá shodně 14 medailí), třetí příčku obsadila Čínská republika s 11 medailemi. Celkové výsledky lze posuzovat a srovnávat z mnoha hledisek, např. pomocí přepočteného průměrného skóre na soutěžícího, průměrný počet medailí apod. Bližší výsledky a informace jsou publikovány na následujících webových stránkách: www.worldskills.orgwww.worldskills2009.com

Česká republika se do soutěží dosud nezapojila, důvodem jsou vysoké náklady, které jedna organizace není schopna pokrýt. Vyslání soutěžícího bez letenky stálo 2 389,- EUR, cca 3 000,- bez letenky obnášelo vyslání experta, který je součástí poroty a dle pravidel musí s každým soutěžícím být. K tomu je nutné připočíst náklady na minimálně dvě další doprovodné osoby, které se starají o celou výpravu, zajišťují nezbytné informace a jsou zahrnuté do realizačního týmu soutěže. Kromě nákladů za vyslání soutěžících a expertů je nutné připočíst náklady na jejich přípravu, vysoké jsou rovněž poplatky za členství v organizaci WorldSkills (22 300,- EUR vstupní poplatek, cca 5 00 EUR roční poplatek).

Účast České republiky na soutěžích WorldSkills považujeme za prospěšnou věc z důvodu srovnání úrovně kvality odborných dovedností mezi jednotlivými zeměmi, možností navázat mezinárodní spolupráci s vyspělejšími zeměmi, možností propagace odborného vzdělávání v České republice a v neposlední řadě je velkou motivací pro soutěžící, kteří pracují na zvyšování kvality svých dovedností a mají zažít atmosféru pravé olympiády. Do budoucna si přejeme, aby se podařilo vytvořit fungující partnerství zainteresovaných subjektů (HK ČR, Vláda ČR, příslušná ministerstva), které by umožnilo účast českých soutěžících na WorldSkills. Další WorldSkills se uskuteční v roce 2011 v Londýně, poté bude následovat německý Leipzig v roce 2013.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/