Ohlédnutí za plenárním zasedáním ve Štrasburku 18. – 21. června 2007

26.06.2007

Na letošním desátém plenárním zasedání, které proběhlo 18. až 21. června 2007 ve Štrasburku, se poslanci věnovali nařízení o definici, označování, obchodní úpravě a etiketách lihovin. Text, který poslanci odhlasovali na úterním zasedání, obsahoval mimo jiné kapitolu o české slivovici. Přijetím toho znění byla napravena chyba, k níž došlo při projednávání nařízení ve Výboru pro životní prostředí, kdy z textu vypadla klíčová věta týkající se právě slivovice, která ohrožovala její další existenci.

Na letošním desátém plenárním zasedání, které proběhlo 18. až 21. června 2007 ve Štrasburku, se poslanci věnovali nařízení o definici, označování, obchodní úpravě a etiketách lihovin. Text, který poslanci odhlasovali na úterním zasedání, obsahoval mimo jiné kapitolu o české slivovici. Přijetím toho znění byla napravena chyba, k níž došlo při projednávání nařízení ve Výboru pro životní prostředí, kdy z textu vypadla klíčová věta týkající se právě slivovice, která ohrožovala její další existenci.
 
Vzhledem ke složité situaci na Blízkém Východě bylo hlasování o usnesení na toto téma odloženo na červencové zasedání. Předseda Evropského parlamentu Hans-Gert PÖTTERING nicméně zahájil druhý den zasedání prohlášením k situaci v Palestině, kde došlo v oblasti pásma Gazy ke krizi mezi hnutími Fatah a Hamas.
 
Evropský parlament dále hlasoval o podnětu české europoslankyně Zuzany ROITHOVÉ (EPP-ED, CZ), který se týká důvěry spotřebitelů v digitálním prostředí. Zpráva přináší doporučení, jak zvýšit důvěru evropských obchodníků a spotřebitelů v internetové obchodování.
 
Poslanci rovněž schválilinávrh nařízení na zákaz obchodování s kožešinou ze psů a koček v celé EU. Parlament tak odmítl výjimku, která by povolovala obchodování s kožešinami těchto zvířat, která nebyla „chována nebo utracena pro produkci kožešiny”.
 
Poslanci dále podpořili zprávu o budování evropské politiky širokopásmového připojení, kterou předložil Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj Gunnar HÖKMARK (EPP-ED, SE) navrhuje opatření na překonání „digitální propasti” mezi městskými a venkovskými oblastmi, která by umožnilanabízet v odlehlých nebo venkovských oblastech online služby, jako je elektronická veřejná správa, elektronické zdravotnictví nebo elektronické vzdělávání.
 
Evropský parlament v prvním čtení schválil návrh směrnice, která by měla usnadnit přenositelnost nároků na penzijní připojištění. Díky demografickým změnám a stárnutí populace se ze systémů penzijního připojištění stává stále významnější způsob, jak lidem zajistit přiměřenou životní úroveň ve vysokém věku.
 
Evropský parlament dále přijal zprávu z vlastního podnětu o hospodářských a obchodních vztazích mezi EU a Ruskem. Poslanci trvají na tom, aby Rusko ratifikovalo Evropskou energetickou chartu. Domnívají se také, že by budoucí Dohoda o partnerství a spolupráci s Ruskem měla zahrnovat významný energetický aspekt z důvodu zajištění dodávek energie do Evropy od jejího primárního zdroje ropy a plynu.
 
Poslanci rovněž hlasovali o financování evropského programu Galileo. Trvají na tom, že vzhledem k nesmírnému přínosu tohoto programu pro EU by měl být i nadále plně financován z rozpočtu Evropské unie a kategoricky odmítají, aby bylo o dalších prostředcích rozhodnuto na mezivládní úrovni. 
 
Poslanci v neposlední řadě schválili zprávu, která se věnuje sladění rodinného života s obdobím studia u mladých žen. Zpráva navrhuje vytvoření rámce pro opatření, která by mladým lidem usnadnila spojit jejich rodinný život se studiem nebo jiným druhem vzdělávání.
 
Poslanci dále přijali zprávu, která obsahuje doporučení Radě týkající se vývoje jednání o rámcovém rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii. Podle jejich názoru potřebuje EU k účinnému boji proti rasismu a xenofobii ve všech členských státech a k ochraně společných hodnot alespoň minimální harmonizaci předpisů na evropské úrovni.
 
Evropský parlament podpořil přistoupení Malty a Kypru k eurozóně. Společná měna by měla být v těchto dvou státech zavedena k 1. lednu 2008. V souvislosti s tímto rozšířením eurozóny přijali poslanci usnesení, které má umožnit uzavření formální dohody s Radou a Komisí, a zlepšit do budoucna konzultaci s Evropským parlamentem v oblasti zavádění společné měny.
 
Dalším bodem jednání bylo hlasování o návrhu nařízení o zákazu vývozu a bezpečném skladování kovové rtuti. Zpráva, kterou předložil Výbor pro životní prostředí, stanoví zákaz vývozu rtuti od 1. prosince 2010. Přijatý text rovněž zavádí přísnější pravidla pro její skladování.
 
Poslanci dále přijali zprávu o programu MEDA a finanční pomoci Palestině, která   shrnuje a hodnotí, jak se Evropská unie vypořádala v období do roku 2005 s pomocí svým partnerům v rámci programu MEDA.
 
Evropský parlament se rovněž zabýval konečnou zprávou dočasného výboru ke krizi pojišťovací společnosti Equitable Life. Poslanci podpořili výsledky šetření, která zahrnují doporučení, jež mají umožnit, aby klientům zkrachovalé pojišťovny byla poskytnuta náhrada.

Podrobnosti o těchto a dalších tématech uplynulého plenárního zasedání naleznete zde.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/