Odborníci HK ČR a AC se podílejí na přípravě nových výzev OP PIK

13.09.2016

Ve dnech 25. a 26. srpna 2016 proběhlo na Ministerstvu průmyslu a obchodu jednání pracovní skupiny k připravovaným výzvám OP PIK. Zástupci HK ČR vznesli své připomínky jak k textům výzev, tak i k jednotlivým hodnotícím kritériím. Jednání se zúčastnili za HK ČR M. Frélich a jako odborný poradce HK ČR ředitel Asistenčního centra, a.s. Ing. František Jochman. Připomínky vycházely ze zkušeností členů HK ČR a klientů AC z minulého kola výzev. Finální podoba výzev byla schválena na monitorovacím výboru 20. 9. 2016 a první výzvy by měly být vyhlášeny ještě v září 2016.