„Obnovitelné zdroje jednoznačně patří do energetického mixu ČR“, shodli se experti na energetiku během první Business Breakfast

10.03.2008

Čtyři desítky odborníků na energetiku a obnovitelné zdroje z České republiky se v pondělí 18. 2. 2008 setkali v pražském Hotelu Josef na první pracovní snídáni celoročního expertního cyklu Business Breakfast na téma energetická bezpečnost. Projekt pořádá Hospodářská komora České republiky a Asociace pro mezinárodní otázky.

Čtyři desítky odborníků na energetiku a obnovitelné zdroje z České republiky se v pondělí 18. 2. 2008 setkali v pražském Hotelu Josef na první pracovní snídáni celoročního expertního cyklu Business Breakfast na téma energetická bezpečnost. Projekt pořádá Hospodářská komora České republiky a Asociace pro mezinárodní otázky.

Pracovní snídani zahájil svým příspěvkem Vladimír Vlk, ředitel Odboru udržitelné energetiky a dopravy Ministerstva životního prostředí ČR, který představil programy vlády ČR a Ministerstva životního prostředí ČR zaměřené na podporu obnovitelných zdrojů.Marián Belyuš ze sekce Strategie společnosti ČEPS, a.s. se zaměřil na možnosti připojování elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů do přenosové soustavy a implikace pro bezpečnost a spolehlivost přenosové soustavy.Josef Havel, předseda představenstva společnosti E.ON Distribuce a.s. seznámil účastníky diskuse s postoji společnosti E.ON k zapojování obnovitelných zdrojů do distribuční soustavy a s reálnými limity, na které při tom narážejí jak distribuční, tak i přenosová soustava. Za přítomnosti expertů na energetiku a obnovitelné zdroje z celé České republiky z podnikatelského, politického a neziskového sektoru proběhla následně za moderování Jana Žižky z deníku E15 diskuse o možnostech a potenciálu zapojování obnovitelných zdrojů energie do energetického mixu ČR nejenom v národním, ale také v celoevropském kontextu.

V rámci diskuze dále vystoupil Václav Hrabák, předseda energetické sekce Hospodářské komory České republiky, který přítomné podnikatele seznámil s připravovanou novelou energetického zákona. Závěry pracovní snídaně:Obnovitelné zdroje jednoznačně patří do energetického mixu ČR, jejich uplatnění ovšem nesmí být přeceňováno. Jako nejvýhodnější a nejefektivnější se jeví jejich využití na regionální úrovni a to především na výrobu tepla, respektive chladu. Připojení elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů do celostátní, respektive evropské elektrizační soustavy je totiž mnohem obtížnější a naráží na rizika ztížené předvídatelnosti a možnosti regulace přenosové soustavy. Příští Business Breakfast se uskuteční v květnu 2008 a jejím tématem budou možnosti investovaní pro české podnikatele v zemích východní Evropy a v oblasti Středomoří.

Shrnutí a závěry (pdf)

FOTOGALERIE

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/