Nový stavební zákon projednaly sněmovní výbory

Nový stavební zákon a jeho doprovodný změnový zákon byl po svém prvém čtení ve sněmovně přikázán k projednání do výborů. Všechny tři určené výbory (Hospodářský výbor, Ústavně právní výbor a Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj) se oběma tiskům podrobně věnovaly tento týden.

Komora uvítala fakt, že Hospodářský výbor přijal komplexní pozměňovací návrh skupiny poslanců načtený poslancem Martinem Kolovratníkem, který představuje zásadní změnu, která by mohla přinést zrychlení řízení o povolení staveb, jeho zjednodušení, zvýšení transparentnosti celého procesu a také odstranění části byrokratické zátěže.

Ke skutečné změně nemůže dojít, pokud nebudou respektovány základní principy reformy stavební legislativy v České republice: oddělení státní správy a samosprávy v procesu stavebního povolování, skutečná ochrana veřejných zájmů, vyvážení práv a povinností, silné postavení místních samospráv v procesu územního plánování, aplikace jasně daných lhůt v celém procesu a pro všechny účastníky a posílení míry integrace ochrany veřejných zájmů v povolení záměru. Ostatně stejná doporučení vyplývají i z mezinárodních analýz Světové banky.

Dobrou zprávou také je, že výbory zcela přesvědčivě odmítly některé snahy poslanců, které navrhovaly například zavádění nového poplatku za výstavbu, který mohl veškeré stavby neúměrně prodražit. Jakékoliv zavádění nových poplatků charakteru sektorových daní by mělo být vždy pečlivě analyzováno ve všech souvislostech. Nemělo by být řešeno ad hoc, jako tomu bylo v tomto případě.

Hospodářská komora ČR věří, že při dalším legislativním procesu (druhé čtení ve sněmovně je možné od 14. února 2021) budou mít všichni poslanci na paměti, že pro celé české hospodářství je třeba tuto zásadní legislativu přijmout co nejrychleji. Především v současné době, poznamenané pandemií covidu-19, je potřeba podpořit takové zákony, které mohou mít pozitivní vliv na udržení a opětovné rozeběhnutí české ekonomiky.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/