Nový insolvenční zákon má zrychlit konkursy

14.12.2007

„Věřím, že se zkrátí doba konkursů, zvýší se šance firem na revitalizaci a posílené pravomoci věřitelů povedou k uspokojivějšímu vypořádání jejich pohledávek,“ řekl prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek v reakci na to, že od prvního ledna příštího roku začne platit nový zákon o úpadku (insolvenční zákon). „Insolvenční řízení se zásadně odlišuje od dosavadní úpravy, a proto by neznalost nového systému mohla mít velmi nepříjemné důsledky pro dlužníky i pro věřitele. Zákon výrazně posiluje roli věřitelů v řízení a dává jim možnost svými rozhodnutími ovlivňovat jeho průběh,“ uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Základním stavebním kamenem nového inslovenčního práva bude veřejně přístupný elektronický insolvenční rejstřík, kde budou veškeré informace o průběhu insolvenčního řízení. Jeho prostřednictvím se budou také doručovat soudní rozhodnutí a další písemnosti. „Nespoléhejte na obálku s pruhem,“ upozornil místopředseda Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš.

 

„Věřím, že se zkrátí doba konkursů, zvýší se šance firem na revitalizaci a posílené pravomoci věřitelů povedou k uspokojivějšímu vypořádání jejich pohledávek,“ řekl prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek v reakci na to, že od prvního ledna příštího roku začne platit nový zákon o úpadku (insolvenční zákon). „Insolvenční řízení se zásadně odlišuje od dosavadní úpravy, a proto by neznalost nového systému mohla mít velmi nepříjemné důsledky pro dlužníky i pro věřitele. Zákon výrazně posiluje roli věřitelů v řízení a dává jim možnost svými rozhodnutími ovlivňovat jeho průběh,“ uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Základním stavebním kamenem nového inslovenčního práva bude veřejně přístupný elektronický insolvenční rejstřík, kde budou veškeré informace o průběhu insolvenčního řízení. Jeho prostřednictvím se budou také doručovat soudní rozhodnutí a další písemnosti. „Nespoléhejte na obálku s pruhem,“ upozornil místopředseda Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš.Insolvenční rejstřík bude obsahovat informace ze spisu, seznam dlužníků a insolvenčních správců. Informace o podání návrhu se v insolvenčním rejstříku objeví podle Bureše do dvou hodin po doručení návrhu soudu. Soud potom musí do tří měsíců rozhodnout, zda dlužník je v úpadku. O odvolání věřitelů nebo dlužníka musí rozhodnout do dvou měsíců.Na nový zákon o úpadku čekají podnikatelé velmi netrpělivě. Průměrná doba konkurzního řízení v tuzemsku trvá totiž podle šetření Světové banky z podzimu tohoto roku v průměru více než devět let. Ve vyspělých ekonomikách se pohybuje mezi čtyřmi až pěti lety. „Mezinárodní srovnání nám v oblasti konkursních řízení letos vyhradilo 113. příčku, tedy pozici na úrovni rozvojových zemí. Věřím, že nový zákon o insolvenci nás posune o desítky míst dopředu,“ řekl Drábek. Upozornil také na to, že úpadkové právo je jednou z nejbolavějších oblastí naší legislativy.Hospodářská komora ČR se spolupodílí na informování podnikatelské veřejnosti o změnách v této oblasti prostřednictvím svých médií i pořádáním odborných seminářů. „Změn je celá řada a firmy se zcela jistě začnou brzy zajímat, co všechno nová legislativa upravuje. Komora by jim měla poskytnout alespoň základní informace, popřípadě je nasměrovat ke zdrojům odbornějším. Zároveň je nutné dbát na prevenci. To znamená učit především drobnější podnikatele rozpoznávat míru zadluženosti a schopnost dostát svým závazkům. Nenechat situaci zacházet příliš daleko a vnímat reálně své možnosti,“ konstatoval Drábek.Novým zákonem se budou řídit insolvenční řízení započatá od 1. Ledna 2008. Pospíšil uvedl, že zhruba v únoru až březnu očekává výraznější nárůst podání návrhů k zahájení insolvenčního řízení. Zpočátku se podle něho budou podnikatelé s novou legislativou seznamovat a analyzovat její možnosti. Pro řízení započatá před začátkem příštího roku bude i po Novém roce platit stávající právní úprava.Hospodářská komora provedla letos v říjnu průzkum, kterého se zúčastnilo 1022 respondentů. Názor soukromého sektoru na stávající legislativu je z jeho výsledků zcela zřejmý. Našly se pouze čtyři odpovědi označující konkurzní řízení v České republice za bezproblémové.Sedmdesát procent firem, které mají zkušenosti s průběhem konkursu, ohodnotily toto řízení jako zdlouhavé. Bezmála polovina (49 procent) je označila za neefektivní a 44 procent uvedlo, že řízení je pro zúčastněné strany nepřehledné. Třetina těchto respondentů uvedla, že při konkursním řízení je zvýhodněn dlužník.Firmy, které s konkursem osobní zkušenost nemají, byly ve svém hodnocení poměrně shovívavější. Necelá polovina (46 procent) si myslí, že je řízení zdlouhavé, 28 procent je hodnotí jako nepřehledné a 27 procent jako neefektivní.47 procent respondentů odpovědělo, že většina firem, které se dostanou do konkursu, končí v likvidaci především kvůli zdlouhavému řízení a špatně nastavené legislativě. Pětina (22 procent) oslovených si myslí, že se tyto společnosti ocitnou v takové situaci oprávněně, protože stejně nemají valnou budoucnost. Jen čtyři procenta respondentů uvedla, že firmy mají v konkursu vytvořené dostatečné právní zázemí pro revitalizaci. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/