Nový harmonogram a podmínky výzev OP PIK

19.06.2018

Připravované výzvy z programu OP PIK doznají dle návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu řadu změn. Ty se dotknou jednak okruhu žadatelů (v některých výzvách nebude způsobilým žadatelem velký podnik) a dále také hodnoticích kritérií.

Bodovaným kritériem již nemá být hospodárnost rozpočtu, ta bude pouze binárním kritériem. Možnost žádat o dotace bude u velkých podniků omezena. V programu Potenciál bude moci žádat velký podnik pouze v konsorciu s malým a středním podnikem. V programu Inovace bude umožněno žádat velkým podnikům pouze na projekty zaměřené na životní prostředí. V programu Aplikace opět nebudou moci žádat velké podniky samostatně, ale pouze v konsorciu s malými a středními podniky, nebo pokud budou žádat dotaci na projekty zaměřené na životní prostředí.
U programu Nemovitosti dojde s největší pravděpodobností k navýšení finanční alokace na 1,4 mld. Kč a příjem žádostí bude zahájen až v říjnu 2019. Změny se plánují také u bodovacích kritérií. Rovněž dojde k vypuštění podpory revitalizace ploch pro podnikání, o které nebyl mezi žadateli zájem.
Změny se budou týkat i dalších programů OP PIK. U programu Školicí střediska již nebude pravděpodobně nutné prokazovat převažující ekonomickou činnost a u programu Úspory energie by měla být snížena bodová hranice pro přijatelnost projektu z 60 na 50 bodů. Nová výzva na fotovoltaické elektrárny by pak měla být až v první polovině roku 2019.
Všechny předpokládané změny jsou připravovány s ohledem na absorpční kapacitu jednotlivých programů a měly by tak směřovat k efektivnějšímu čerpání OP PIK.

OPPIK Harmonogram výzev 2018.xlsx

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/