Nový Czech POINT Hospodářské komory v Karlovarském kraji

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky otevřela v Chebu pro veřejnost nové Kontaktní místo veřejné správy, které většina občanů zná pod již poměrně známým označením Czech POINT. Kontaktní místo v Chebu se tak nově přidalo k již čtyřem desítkám míst, která Hospodářská komora provozuje ve spolupráci s regionálními složkami po celé České republice.

Přímo v Chebu je již provozováno celkem šest Kontaktních míst Czech POINT, není zbytečné otevírat další? S touto otázkou jsme se obrátili na projektového manažera Hospodářské komory Tomáše Macnara. „Určitě to zbytečné není. Přímo v samotném centru města se nachází pouze jeden Czech POINT a Czech POINT zřízený Hospodářskou komorou tak zajistí lepší dosažitelnost služeb pro všechny podnikající subjekty a samozřejmě i pro širokou veřejnost,“ říká Tomáš Macnar.

Czech POINTy obecně poskytují různé výpisy z registrů státu. Namátkou můžeme uvést výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů a provádějí také dnes často vyžadovanou autorizovanou konverzi dokumentů a další služby. Nabízí komorový Czech POINT něco navíc? „Mimo standardních služeb si lze na všech komorových Czech POINTech nad rámec jejich činnosti nechat ověřit listiny a podpisy, zároveň dokáží poradit s obsluhou datových schránek nebo se naši klienti mohou domluvit na pravidelném zasílání výpisů a jejich přípravě tak, aby klienti na místě samém dlouho nečekali,“ dodává Tomáš Macnar.

Nově zřízený Czech POINT se nachází v sídle Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje na adrese náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 478/33 v samém centru Chebu a otevřen je každý den od 8:00 do 15:30 hod. Na dané adrese mohou klienti z řad podnikatelů využít i dalších služeb, jako je služba potvrzování certifikátů o původu zboží, služba elektronického mýta a poradenství pro podnikatele.

Klienti, kteří přijedou do centra autem, mohou rovněž využít bezplatné parkování přímo před sídlem hospodářské komory, a to po dobu 90 minut zdarma. „Komorový Czech POINT v Chebu svými službami a odborně vyškoleným personálem pomáhá klientům jejich požadavky vyřídit rychle a na jednom místě, což klienti velmi oceňují, o čemž jsme se přesvědčili během ověřovacího lednového provozu,“ doplňuje ředitel KHK Karlovarského kraje Stanislav Kříž. Na závěr zbývá již jen dodat, že od 1. února 2021 nově zřízený Czech POINT funguje v plném rozsahu a těší se na nové zákazníky.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/