Novou členkou Rady ČTÚ Hana Továrková

04.11.2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vláda na svém dnešním zasedání schválila jmenování nové členky Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Na dobu pěti let se jí stane Hana Továrková.

„Hana Továrková splnila veškeré předpoklady dané zákonem o elektronických komunikacích. Ze své advokátní praxe má bohaté zkušenosti s mediací a mimosoudním řešením sporů, dlouhodobě se angažuje v rozvoji telekomunikačního sektoru, mimo jiné je předsedkyní Platformy pro rozvoj vysokorychlostního internetu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. 30. září 2019 skončilo funkční období člena Rady ČTÚ Jana Dubna. Zákon o elektronických komunikacích stanoví podmínky pro jmenování členů Rady Českého telekomunikačního úřadu. Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu.

„Jsem ráda, že budu moci navázat na svoji snahu o rozvoj vysokorychlostního internetu v České republice. Dlouhodobě se snažím o rozvoj telco sektoru u nás. V nové pozici bych se ráda zasadila nejen o včasné a transparentní budování sítí 5G, které jsou bezesporu nutným předpokladem pro rozvoj digitální ekonomiky a společnosti jako takové, ale předpokládám, že vhodným způsobem přispěji i k řešení otázky cen mobilních dat. V obou klíčových tématech je totiž role ČTU nezastupitelná,“ říká nová členka Rady Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková.

Mgr. Ing. Hana Továrková vystudovala studijní obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a studijní obor Podnikové finance na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně. Hovoří anglicky a německy. Od roku 2009 působí jako advokát, je společníkem společnosti Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář. Soustředí se na komunikaci s významnými klienty, prezentaci advokátní kanceláře navenek a jednání s protistranami. V právním zastoupení klientů se účastnila mnoha klíčových obchodních jednání a vedla řadu významných valných hromad.

Je také členkou představenstva a předsedkyní Sekce IT a telekomunikací Hospodářské komory České republiky. Dlouhodobě se zasazuje o rozvoj telekomunikačního sektoru, a to ať už prosazováním legislativy usnadňující výstavbu, tak i snahou o aktivní čerpání dotačních titulů.

Zasloužila se rovněž o sjednocování názorů asociací a subjektů působících na trhu elektronických komunikací, kdy už více než čtyři roky předsedá Platformě pro rozvoj vysokorychlostního internetu. Její kandidaturu společně podpořila Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu a dopravy České republiky.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/