Novinky v úpravě kompenzačního bonusu

Jak již Hospodářská komory členskou základnu informovala (ZDE), prochází legislativním procesem nový zákon o kompenzačním bonusu, který by měl umožnit čerpat 1 000 Kč za den bonusového období, které začalo 22. listopad. Zároveň Komora informovala o dalších parametrech tohoto staronového zákona s tím, že při projednávání v parlamentu mohou doznat změn, což se také stalo. Poslanecká sněmovna ve vládní předloze udělala 4 změny, všechny v souladu s doporučeními Hospodářské komory, a to ve směru rozšiřujícím okruh osob, které budou moci kompenzační bonus čerpat.

Nejdůležitější úpravou z hlediska podnikatelů je umožnění souběhu vyplácení kompenzačního bonusu s čerpáním příspěvků z kompenzačních programů COVID – Nepokryté náklady a COVID 2021, o jejichž podmínkách jste byli rámcově informováni prostřednictvím sdělení prezidenta HK ČR 23. a 30. listopadu ZDE. Druhá sněmovní změna umožňuje využívat kompenzační bonus za dny nařízené karantény nebo izolace i osobám, které nejsou účastny nemocenského pojištění. Třetí novinkou je, že o bonus budou moci žádat i ti podnikatelé, kteří zahájili podnikání až bezprostředně před 22. listopadem 2021. Poslední novinkou je zrušení omezení pro společníky společností s ručením omezeným – nově budou moci o kompenzační bonus žádat i ti, jejichž podíl v s.r.o. je představován kmenovými listy.

Aktuálně se upraveným návrhem zákona zabývá senát. O definitivní podobě zákona bude Komora informovat.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/