Nové výzvy pro podnikatele z OP Praha – pól růstu

04.02.2016

V rámci Operačního programu Praha – pól růstu byly vyhlášeny 3 nové výzvy pro podnikatele, kteří tak mají možnost získat finanční prostředky na realizaci svých aktivit na území hlavního města Prahy.

Organizace pro výzkum a šíření znalostí mohou podávat žádosti o podporu na aktivity vedoucí k ověření výsledků vývoje a výzkumu a přípravu na jejich zavedení do praxe.
Pro provozovatele vědecko-technických parků a inkubátorů je připravena výzva na rozvoj již existujících zařízení (včetně rozšíření stávajících budov, výstavby nových budov, pořízení vybavení za účelem společného využívání technologií), případně na vznik nových vědecko-technických parků a inkubátorů.
Pilotní projekty přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov, jsou určené mmj. i pro organizace pro výzkum a šíření znalostí. Podmínkou je, aby budova byla ve vlastnictví hl. města Prahy a nebyla určena pro bydlení.
Povinná míra spolufinancování je u organizací pro výzkum a šíření znalostí 10 %, u provozovatelů vědecko-technických parků a inkubátorů, kteří jsou podnikatelským subjektem či profesním a zájmovým sdružením 50 %. Příjem žádostí do všech výzev bude spuštěn v únoru 2016.

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem