Nové dotace pomohou obcím řešit nedostatek pitné vody

19.06.2018

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 3 miliony korun na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

O dotace mohou žádat obce a města, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, ale také obchodní společnosti s většinovým podílem obcí, měst nebo jiných veřejnoprávních subjektů (provozovatelů vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu). Podpora se vztahuje nejen na podzemní, ale i povrchové zdroje a zcela nově také na výstavbu nových nebo rekonstrukci nefunkčních přivaděčů pitné vody.
V tomto případě se jedná například o přivaděče od zdroje, skupinového vodovodu či dálkového přivaděče pitné vody a jejich napojení na stávající vodovod v obci. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 60 % až 80 % z celkových výdajů na projekt. Dotační výzva č. 2/2018 je vyhlašována v rámci Národního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 4. května 2018 do 18. prosince 2020 nebo do vyčerpání alokace. Ze svého rozpočtu na dotace vyčlenil 600 milionů korun

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/