Nové dotace pomohou obcím řešit nedostatek pitné vody

19.06.2018

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 3 miliony korun na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

O dotace mohou žádat obce a města, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, ale také obchodní společnosti s většinovým podílem obcí, měst nebo jiných veřejnoprávních subjektů (provozovatelů vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu). Podpora se vztahuje nejen na podzemní, ale i povrchové zdroje a zcela nově také na výstavbu nových nebo rekonstrukci nefunkčních přivaděčů pitné vody.
V tomto případě se jedná například o přivaděče od zdroje, skupinového vodovodu či dálkového přivaděče pitné vody a jejich napojení na stávající vodovod v obci. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 60 % až 80 % z celkových výdajů na projekt. Dotační výzva č. 2/2018 je vyhlašována v rámci Národního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 4. května 2018 do 18. prosince 2020 nebo do vyčerpání alokace. Ze svého rozpočtu na dotace vyčlenil 600 milionů korun

Než bude pozdě