Nová registrace pro připomínkování legislativy

15.11.2019

V souvislosti se zlepšením komunikace při zpracování agendy připomínkování nově vznikající legislativy a s přijetím nové směrnice upravující procesy zpracování připomínek se Hospodářská komora obrací na podnikatele s prosbou o nové zaregistrování pro zasílání materiálů v rámci připomínkového řízení.

Mnozí z podnikatelů jsou současně členy odborných sekcí Hospodářské komory a mohou být obtěžováni opakovanými zprávami o novém materiálu. Někteří z nich naopak nejsou v žádné takové sekci a rádi by se do činnosti konkrétní sekce zapojili. K tomu slouží přiložená přihláška (níže). Některé firmy by pak rády materiály dostávaly i bez začlenění do odborné sekce, pro ty slouží formulář k nové registraci.

Připomínkování tabulka sekcí

Než bude pozdě