Nová možnost financování pro evropské inovativní MSP – INNOWWIDE

03/04/2019 Monika Müllerová

Dovolujeme si Vás informovat, že počínaje měsícem dubnem se českým, respektive všem evropským inovativním malým a středním podnikům naskýtá zajímavá možnost pro získání financování. Dne 1. 4. 2019 byla zahájena výzva k podání žádostí o poskytnutí finančních prostředků prostřednictvím projektu INNOWWIDE, který byl spuštěn začátkem tohoto roku.

V rámci projektu budou moci evropské MSP získat finanční prostředky z balíku 7,2 milionu EUR na studie proveditelnosti svých inovativních řešení, se kterými budou mířit do mimoevropských zemí rozdělených, pro účely tohoto projektu, do třech kategorií (rozvojové, rozvinuté a velké rozvíjející se ekonomiky). Cílem INNOWWIDE je zvýšit využívání evropských inovativních řešení za hranicemi Evropy. Termín pro podání žádosti v první ze dvou výzev je 31. 5. 2019.

Bližší informace naleznete na stránkách Evropské komise ZDE, případně přímo na stránkách INNOWWIDE, a to ZDE.

/jak-na-