Nejvíce lidí v cestovním ruchu pracuje v restauracích a hotelích

02.04.2008

Odvětví cestovního ruchu zaměstnávalo předloni 240 tisíc osob. Z toho bylo 181 tisíc zaměstnanců a 59 tisíc sebezaměstnaných osob. Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství tak činil 4,7 procenta (4,4 zaměstnanců a 6,3 sebezaměstnaných osob). Uvedl to v aktuálně zveřejněné studii Modul zaměstnanosti cestovního ruchu České republiky 2003 – 2006 Český statistický úřad.

 

Odvětví cestovního ruchu zaměstnávalo předloni 240 tisíc osob. Z toho bylo 181 tisíc zaměstnanců a 59 tisíc sebezaměstnaných osob. Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství tak činil 4,7 procenta (4,4 zaměstnanců a 6,3 sebezaměstnaných osob). Uvedl to v aktuálně zveřejněné studii Modul zaměstnanosti cestovního ruchu České republiky 2003 – 2006 Český statistický úřad.Oproti roku 2003 se zvýšil počet zaměstnaných lidí v cestovním ruchu o jedenáct tisíc, což je nárůst o 4,7 procenta. Nejvíce osob pracovalo ve stravovacích a pohostinských zařízeních (72 tisíc) a ubytovacích službách (39 tisíc). V cestovních kancelářích a agenturách pracovalo patnáct tisíc lidí.Oproti průměru za celou ekonomiku existují ve vývoji zaměstnanosti v cestovním ruchu rozdíly. V turistickém průmyslu je například vyšší podíl sebezeměstnaných osob než v ekonomice celkem, a to 25 procent oproti 19 procentům. Stejně jako v celé ekonomice se však jejich podíl za poslední čtyři roky mírně snížil.Podíl zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek se v cestovním ruchu ve sledovaném období zvýšil z 5,8 procenta na 6,5 procenta. V ekonomice celkem prakticky stagnoval na pěti procentech.Cestovní ruch je zřejmě doménou „slabého pohlaví“. Podíl žen zaměstnaných v turistickém průmyslu dosáhl vloni 52 procent, což bylo o deset procentních bodů více než v ekonomice celkem. Od roku 2003 se ale snížil o jeden procentní bod.V celé ekonomice tvoří zaměstnaní do 35 let necelých 36 procent. V cestovním ruchu představuje tato věková skupina 43 procent. Rozdíl je podle statistiků i v trendu. Za sledované období se podíl této věkové skupiny v ekonomice jako celku snížil, v cestovním ruchu však vzrostl.Péče o návštěvníky je také práce časově náročná. Svědčí o tom fakt, že v turistickém průmyslu odpracovala jedna zaměstnaná osoba v průměru předloni o 127 hodin (o 6,4 procenta) více než průměrná osoba v ekonomice celkem. Sebezaměstnaná osoba dokonce o 166 hodin (o 7,3 procenta) více.Zato vysokoškoláků je v tomto oboru méně než v celé ekonomice. Předloni jich v cestovním ruchu pracovalo jen devět procent, zatímco v hospodářství jako celku šestnáct procent. Zato středoškoláci měli v tomto oboru téměř 86 procent, zatímco v ekonomice celkem jen 78 procent.

Cestovní ruch patří k odvětvím s nižší než průměrnou produktivitou práce. Na jednoho pracovního připadalo předloni pouze 355 tisíc korun hrubé přidané hodnoty. Průměrný pracovník v rámci celé ekonomiky vyprodukoval přidanou hodnotu 573 tisíc korun.

Publikace