Nejpřínosnější kompenzační programy z pohledu pražských firem

04.12.2020 Tiskové oddělení

Hospodářská komora se ptala podnikatelů z hlavního města na dotaz: „Které z aktuálních vládních opatření na pomoc podnikatelům zasažených koronavirovou epidemií považujete za nejpřínosnější pro Vaši firmu?“ Respondenti mohli vybrat jen jednu z 16 odpovědí pokrývající všechna příslušná opatření v době spuštění ankety včetně odpovědi „žádný“ a „nevím, nemám názor“.

Mezi pražskými podnikateli je pětina firem (21 %), která nevidí přínos v žádných opatřeních vlády na jejich podporu. Jedná se převážně o právnické osoby. Tito podnikatelé se při překonání krize museli spolehnout především a často pouze jen na sebe. Podpora vlády v těchto případech k překonání problémů nijak nepřispěla.

Pro respondenty z Prahy je nejpřínosnější vládní podporou program Antivirus – režim A, tedy příspěvek na úhradu náhrady mezd vztahující se na případy, kdy došlo rozhodnutím vlády k omezení provozu nebo k nařízení karantény zaměstnancům. Toto opatření se týká zaměstnavatelů a oceňují ho především právnické osoby.

Na druhém místě skončil program COVID – Nájemné, který je populární u právnických osob i u OSVČ. Stát v tomto případě přispívá z poloviny na nájemné těm, kteří museli kvůli mimořádným opatřením dočasně uzavřít své provozovny.

Úspěšný byl i program Antivirus – režim B, tedy příspěvek na úhradu náhrady mezd, který pokrývá potíže firem související s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vlády. Konkrétně se jedná o omezení dostupnosti vstupů, omezení poptávky nebo o situaci, kdy firma musí zavřít, protože 30 a více procent jejich zaměstnanců je na překážce z důvodu nařízené karantény či péče o dítě. Tento typ podpory byl ceněn zaměstnavateli, především pak právnickými osobami.

Osoby samostatně výdělečně činné jednoznačně nejvíce chválily kompenzační bonus. Mezi PO se pro tento nástroj přiklonila spíše marginální část podnikatelů a skončil tedy mezi pražskými respondenty na 4. příčce.

Okamžitý pozitivní efekt na cash flow podniků měly plošné liberační daňové balíčky ministryně financí, které pomohly především právnickým osobám a dostaly se tak mezi top 5 nejúspěšnějších programů dle podnikatelů se sídlem v hl. m. Praze.

Jen několik málo firem označilo jako nejpřínosnější pro své podnikání jiné formy podpory. Jednalo se zejména o program COVID III (záruční program ČMZRB a bank), zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, zákaz výpovědi při odložení splátek nájemného, odložení povinnosti podávat sám na sebe insolvenční návrh (ochrana před věřiteli), balíček pro exportéry (EGAP) nebo COVID plus pro exportéry (se zárukou EGAP).

/jak-na-