Nejlepší firma s rovnými příležitostmi

15.11.2007

Gender Studies zveřejnilo výsledky třetího ročníku soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR, který byl vyhlášen letos na jaře. Letošním tématem bylo slaďování soukromého a pracovního života. Firmy bylo velice obtížné hodnotit, protože každá uplatňuje různý přístup. První cenu získala firma IBM ČR za systémový přístup k otázce rovných příležitostí, tedy za „genderový mainstreaming“.

Firma kromě podpory vstupování žen do IT například podporuje školku ve svém okolí, babysitting a mnohé jiné. Společnost Mediatel získala druhé místo za celkově přátelský přístup k zaměstnancům, např. má propracované mentoringové programy na vzdělávání manažerů. O třetí příčku se dělí firmy Allianz a Microsoft. Zvláštní cenu získala společnost ČSA za výrazný pokrok v oblasti prosazování rovných příležitostí.

Gender Studies se touto soutěží snaží ukázat firmám pozitivní cestu. Dobré příklady z praxe pak firmám zpětně potvrzují, že se díky těmto projektům zvyšuje produktivita práce. Roste rovněž loajalita zaměstnanců k firmě, která se snaží tyto strategie uplatňovat. A co je důležité, všichni zástupci oceněných firem se shodli na tom, že uplatňování rovných příležitostí není prioritně otázka financí, ale přístupu: „Odhaduji, že 80 procent z těchto aktivit nás nestojí vůbec nic,“ tvrdí Jana Rohelová ze společnosti Mediatel.

S ohledem na vývoj moderní společnosti se zdá být pouze otázkou času, kdy se politika rovného zacházení a úsilí o strategii work-life balance (rovnováhy mezi pracovním a soukromým) stane nejen jednoznačnou výhodou na konkurenčním poli trhu práce, ale dokonce nutností v boji o kvalitní zaměstnance.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/