Navýšení alokace ve vyhlášených výzvách Technologie III a ICT a Sdílené služby

08.09.2016

 

Řídicí orgán OP PIK rozhodl na základě výrazného převisu kvalitních projektů v níže uvedených kolových výzvách k předkládání projektů o navýšení alokace uvedené ve vyhlášených výzvách Technologie III a ICT a sdílené služby. Plánovaná alokace výzvy Technologie III ve výši 1,5 mld. Kč se navyšuje na celkové 3,0 mld. Kč, s ohledem na téměř čtyřnásobný požadavek na dotační prostředky z předložených žádostí o podporu. Plánovaná alokace výzvy ICT a sdílené služby I ve výši 1,5 mld. Kč se navyšuje na celkové 2,25 mld. Kč, s ohledem na téměř dvojnásobný požadavek na dotační prostředky z předložených žádostí o podporu.Výše uvedené nové limity se automaticky zvýší v případě, jestliže v pořadí projektů seřazených podle bodového hodnocení budou za posledním projektem, na který bude dostačovat navýšená alokace, následovat další projekty se stejným počtem bodů tak, aby i tyto projekty byly při zachování rovného přístupu k projektům totožné kvality plně podpořeny.

/jak-na-