Narozeniny Československa jsou svátkem i pro Hospodářskou komoru České republiky

27.10.2009

27. října 2009: Vznik Československé republiky, od něhož uplyne ve středu 28. října 91 let, je významným historickým mezníkem i pro Hospodářskou komoru České republiky. „Snažíme se být moderní institucí, zároveň ale ctíme vše dobré, co nám odkazuje tradice. Proto je pro podnikatele založení první republiky určitě významným svátkem,“ říká prezident komory Petr Kužel.

Připomeňme jen, že zákon z roku 1850 rozdělil Rakousko-Uhersko na šedesát obchodních komor. Jejich význam postupně sílil: zakládaly vývozní kanceláře, muzea, průmyslové a obchodní školy, pořádaly výstavy a odborné přednášky, kurzy. V Čechách se objevovaly snahy o zřízení zemské živnostenské rady již od konce 19. století. Toto úsilí ale naplnil až výnos nově vzniklého československého státu z roku 1920. Ten upravoval činnost komor v předválečné republice. O dva roky později byla zřízena Ústředna hospodářských a živnostenských komor v Praze. Již od prvních let samostatného státu se komory významně podílely na jeho hospodářském dění.

Samostatnou kapitolou je Československá obchodní komora, na níž dnem 1. ledna 1949 přešla působnost rušených obchodních a živnostenských komor související se zahraničním obchodem. Znárodněný průmysl byl plně v kompetenci komunistického ministerstva průmyslu.

V roce 1993, téměř zároveň se vznikem nového, tentokrát českého státu, je ustavena Hospodářská komora České republiky, která opět plně navazuje na činnost předválečných obchodních, průmyslových a živnostenských komor. Hospodářská komora České republiky ze zákona prosazuje a ochraňuje zájmy podnikatelské veřejnosti, zajišťuje její potřeby a podporuje její rozvoj. Rostoucí význam hospodářské komory potvrzuje skutečnost, že se v roce 2004 stala povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/