Nařízení o roamingu vstupuje v platnost

27.06.2007

Mimořádné zasedání v Evropském parlamentu bylo zahájeno podpisem nařízení o roamingu ve veřejných mobilních sítích, které vzniklo na základě jednání mezi Evropským parlamentem a předsednictvím Rady. Nařízení vstoupí v platnost 30. června tohoto roku a umožní 140 milionům zákazníků mobilních sítí, aby mohli začít využívat levnějšího volání ze zahraničí již během letních prázdnin.

Nedávno schválené nařízení, které přináší zlevnění roamingových služeb v celé Evropské unii, dnes před zahájením mimořádného zasedání oficiálně podepsali  předseda EP Hans-Gert PÖTTERING a úřadující předsedkyně Rady, německá kanceléřka Angela MERKELOVÁ.
 
Předseda PÖTTERING uvedl, že tímto podpisem se ukončuje úspěšná spolupráce v zájmu občanů Evropské unie a ocenil velmi rychlé jednání ze strany Rady, Komise a Evropského parlamentu, díky němuž bylo možné, aby nařízení vstoupilo v platnost necelých 11 měsíců od předložení návrhu ze strany Komise. Uživatelé mobilních sítích tak budou moci využívat levnějších tarifů již v průběhu léta. 
 
Německá kancelářka Angela MERKELOVÁ doplnila, že občané tuto iniciativu jistě ocení a vyzvala předsedu, aby nařízení společně podepsali.
 
Co přinese nové nařízení?
 
Eurotarif
 
Přijaté nařízení zákazníkům mobilních sítí umožní, aby si v rámci roamingových služeb zvolili tzv. eurotarif s regulovanou maximální cenou € 0,49 bez DPH za odchozí hovor a € 0,24 bez DPH za příchozí hovor.
Zákazníci budou mít současně možnost, aby sami zvážili, zda dají přednost eurotarifu nebo jinému roamingovému tarifu. Tyto tarify se budou v průběhu let dále snižovat.
Záměrem nařízení není stanovit ceny na úrovni eurotarifu, ale stanovit horní hranice, pod níž si mohou jednotliví operátoři konkurovat a nabídnout svým zákazníkům (podstatně) nižší ceny, než je eurotarif. 
 
Vstup v platnost a aktivace eurotarifu
 
Nové nařízení vstoupí v platnost 30. června 2007. Poté budou mít operátoři měsíc (do 30. července) na to, aby svým zákazníkům nabídly eurotarif. Zákazníci budou mít dvouměsíční lhůtu na to, aby na zmíněnou nabídku odpověděli. Operátor je povinen službu aktivovat do dvou měsíců od obdržení odpovědi. 
 
Pokud zákazník svou volbu svému domovskému poskytovateli neoznámí, bude mu automaticky poskytnut eurotarif.
 
Zákazníkům, kteří uzavřeli zvláštní roamingovou smlouvu, nebude eurotarif aktivován automaticky. Operátor by je však měl na tuto skutečnost upozornit a eurotarif jim nabídnout.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/