Nabídka českých biopotravin rychle roste

03.07.2008

Počet českých výrobců biopotravin se rapidně zvyšuje a sortiment českých biopotravin tak rychle narůstá. Jen za první pololetí roku 2008 přibylo více než 120 nových výrobců biopotravin. Vyplývá to u aktuálních údajů ministerstva zemědělství. Právě nedostatečný sortiment českých biopotravin byl často považován za nejslabší místo českého ekologického zemědělství.

V uplynulých třechchplynulýchZe k dispozici. letech kladlo ministerstvo zemědělství zvýšený důraz na zkvalitnění informovanosti spotřebitelů o biopotravinách. Takto vyvolaná poptávka vyústila v rychlý nárůst počtu výrobců biopotravin, kteří využili možnosti podnikání v tomto perspektivním oboru. Na konci roku 2006 bylo registrováno 152 výrobců biopotravin, na konci roku 2007 to bylo 253 výrobců a nyní je jejich počet již 375. Řada nově registrovaných výrobců biopotravin je zaměřena na produkci biovína, výměra vinic zařazených do ekologického zemědělství se za první pololetí zvýšila o 162 ha na celkový počet více než 400 ha.„Nárůst počtu výrobců biopotravin je tak rychlý, že se začíná projevovat nedostatečná nabídka surovin pro jejich výrobu. Současný stav tak dává ekologickým zemědělcům jistotu odbytu své bioprodukce, což společně se stabilní státní podporou vytváří ideální podmínky pro podnikání v této oblasti,“ uvedl ministr zemědělství Petr GandalovičEkologičtí zemědělci dostávají podporu v rámci Programu rozvoje venkova 2007-2013  platbou na plochu zařazenou do ekologického zemědělství a od roku 2007 i bodovým zvýhodněním při hodnocení svých investičních projektů. Počet ekologických zemědělců stabilně roste, k 30. 6. jich hospodařilo téměř 1 800, za první pololetí se jejich počet zvýšil o téměř 450 farem. Zvyšuje se také výměra orné půdy, která je nezbytná pro produkci surovin pro výrobu biopotravin a která dosáhla celkové výměry 33 805 ha. Za první pololetí se výměra orné půdy zvýšila téměř o 4 500 ha. Podíl ekologického zemědělství dosáhl necelých osmi procent z celkové výměry zemědělské půdy.Navíc ještě téměř tři roky poběží státní informační kampaň o biopotravinách, která bude dále stabilně zvyšovat poptávku spotřebitelů a zájem výrobců biopotravin je produkovat.  V současné době zhruba šedesát procent biopotravin na českém trhu pochází ze zahraničí. Předpokládá se, že díky rychlému nárůstu počtu výrobců biopotravin se bude tento podíl snižovat.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/