Mzdová politika pražských firem

Po letech poměrně vysokých nárůstů mezd došlo k jejich zpomalení. Přesto Hospodářská komora očekává v letošním roce nominální růst mezd mezi 2 a 3 %. Vzhledem k řadě změn v souvislosti s tzv. daňovým balíčkem se Komora dotazovala firem, které faktory budu hrát roli v jejich mzdové politice v letošním roce.

Nejčastěji – v 30 % případů – uváděly pražské firmy, že budou přihlížet k produktivitě práce svých zaměstnanců. Podnikatelé tak budou mzdy (především flexibilní složku) v rámci firmy vázat na hodnotu výstupů svých zaměstnanců. Ve většině případů ale v odměňování zaměstnanců budou hrát roli i další faktory.

Pětina (22 %) podnikatelů se sídlem v hl. m. Praze uvedla, že vezme v potaz zrušení superhrubé mzdy a tím i růst čisté mzdy svých zaměstnanců. Díky zrušení superhrubé mzdy nebudou muset přistoupit k původně plánovanému snižování mezd.

Podobný podíl (19 %) zaměstnavatelů v Praze letos zavedlo či zavede stravenkový paušál. V mnoha případech se jedná o firmy, které neměly zavedeny stravenky ani neposkytovaly závodní stravování. Peněžitý příspěvek, který je nově zvýhodněn osvobozením od daně z příjmů na straně zaměstnance (do stanoveného limitu), tak v těchto firmách zvýší čisté příjmy zaměstnanců.

I v roce 2021 bude pro řadu firem velkým problémem sehnat pracovníka s potřebnou kvalifikací. Firmy se tak budou muset držet krok se situací na trhu práce, což mimo jiné znamená sledování mzdové politiky konkurentů. Pro 13 % firem bude tento faktor hrát při odměňování vlastních zaměstnanců nezanedbatelnou roli.

Celkem 9 % zaměstnavatelů z Prahy uvedlo, že jejich mzdová politika nebude ovlivněna žádným ze zmíněných faktorů. Často se jedná o firmy, které se potýkají s problémy, a jejich mzdová politika se odvíjí především od finanční situace podniku.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/