MPSV: Program „Antivirus“ se rozšíří o tato opatření (kurzarbeit):

23.03.2020 Tiskové oddělení

Vláda České republiky dnes schválila rozšíření programu Antivirus

Režim C – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců. Významnou části je míněno zejména 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.

Režim D – Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

Režim E – Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí). Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

Upozornění: Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti o čerpání podpory budou zveřejněny v průběhu příštího týdne. Program bude vyhlášen 1. dubna 2020.

Podrobnosti k programu Antivirus ZDE

Opatření, která Hospodářská komora vyjednává s Vládou ČR  ZDE

Upozorňujeme zaměstnavatele, že ve středu 25. března 2020 bude Vláda ČR projednávat také další režim označený jako „F“, sledujte proto web Hospodářské komory České republiky. 

Aktualizace 31.3.2020: Vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Podrobnosti ZDE

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/