MPO vyhlásilo III. Výzvu programu OP PIK – POTENCIÁL

16.11.2016

 

Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (MSP), velké podniky (VP).Plánovaná alokace výzvy: 2 500 000 000 Kč (pro VP maximálně do výše 10 % alokace) Výzva je zaměřena na podporu zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst s dopadem na rozvoj znalostní ekonomiky, dále zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a s tím spojené trvale zvyšující se konkurenceschopnosti české ekonomiky.  Podporovanými aktivitami jsou založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů / zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS:15. 11. 2016
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:12. 12. 2016
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:28. 02. 2017
Publikace