MPO upřesnilo svůj výklad: Výsledek antigenního testu ne vždy platí, pokud testování není učiněno přímo na pracovišti

Hospodářská komora se v souvislosti se zavedením povinnosti ukládané zaměstnavatelům testovat zaměstnance i dalším osobám obrátila na Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby upřesnilo, za jakých podmínek je test provedený samotestováním mimo pracoviště platný. Hospodářská komora upozorňuje, že výklad Ministerstva průmyslu a obchodu ve většině případů vylučuje, že by se zaměstnanci a také osoby samostatně výdělečné činné, které navštěvují pracoviště klienta, mohli samotestovat doma. Antigenní test musí být zpravidla proveden na pracovišti.

Přikládáme odpověď ministerstva.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/