MPO: Státní energetická koncepce míří do mezirezortního připomínkového řízení

31.07.2012

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) dokončilo Aktualizaci Státní energetické koncepce. Dokument určující podobu české energetiky do roku 2040 byl odeslán do mezirezortního připomínkového řízení. Koncem srpna či počátkem září se materiál dostane na jednání vlády. Aktualizaci již projednala Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR.

„Státní energetická koncepce je strategický dokument, který by měl obecné i podnikatelské veřejnosti přinést stabilní elektřinu za přijatelnou cenu. Současně má garantovat investorům bezpečné prostředí pro jejich investice do energetiky. Zárukou kvality koncepce je pak tým lidí, který na ni dlouhodobě pracoval, a který do tohoto dokumentu zapracoval řadu relevantních podnětů a připomínek dalších odborníků,“ tvrdí ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba.

Základem přístupu MPO k aktualizaci SEK je především komplexnost. Dokument se zabývá všemi formami energie a nastavuje podmínky pro bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost zásobování v celém řetězci jejich dodávky a to včetně hlediska úspor. Dalším základním přístupem SEK je diverzifikace a strategická flexibilita – koncepce počítá s využitím všech druhů zdrojů ve zdrojovém mixu, a to s respektováním jejich specifických podmínek.

Ve výhledu do roku 2040 by měla ČR spotřebovávat primární energetické zdroje energie v této vyvážené struktuře:

  • jaderné palivo 30 – 35 %
  • tuhá paliva 12 – 17 %
  • plynná paliva 20 – 25 %
  • kapalná paliva 14 – 17 %
  • obnovitelné a druhotné zdroje 17 – 22 %

zatímco tvoří 40 % primárních zdrojů tuhá paliva, především hnědé uhlí.

V případě jaderné energie koncepce počítá s dostavbou dvou bloků v Temelíně a později jednoho bloku v Dukovanech. Důvodem je stabilita jaderných zdrojů a jejich ekonomická výhodnost. Koncepce rovněž počítá se snížením rozsahu uhelné energetiky do roku 2025 s cílem zajistit efektivní využívání uhlí. Další rozvoj obnovitelných zdrojů energie již musí probíhat bez dotací a významných finančních podpor státu. Hlavní podpora státu bude směřována do zjednodušení povolovacích procesů, dostupnosti kapacit v sítích a mediální podpory přiměřeného rozvoje. Do roku 2025 koncepce počítá zejména s biomasou a teplem okolí, poté především s fotovoltaikou. Role zemního plynu podle koncepce nadále roste. Odchod od ropy je žádoucí, ale bude probíhat postupně, takže i v roce 2040 budou kapalná paliva stále zajišťovat 70 % energie v dopravě.

O tom, že koncepce neopomíjí úspory na straně domácností i průmyslu jako nezbytnou součást bilance spotřeby energií, svědčí údaje, že energetická náročnost tvorby HDP se v období do roku 2040 podle koncepce sníží téměř na polovinu.

„Jsme si vědomi toho, že důležitou podmínkou realizace jakékoli koncepce jsou nástroje a opatření, kterými je možné její naplnění zajistit. Proto naše aktualizace obsahuje téměř stovku konkrétních legislativních, procesních, administrativních a technických nástrojů a opatření s vymezením odpovědného resortu a termínu realizace,“ doplnil závěrem ministr Kuba.

 

  

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/