MPO chystá řadu zajímavých výzev na druhou polovinu tohoto roku

10.05.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá dle aktuálního návrhu harmonogramu řadu zajímavých dotačních výzev pro podnikatele. Vyhlášení výzev je plánováno na polovinu, resp. druhou polovinu tohoto roku. Mezi nejzajímavější patří:

Výzvy 06/2018

– program Nemovitosti – s největší pravděpodobností poslední dotační výzva z programu, kde lze získat dotaci na rekonstrukce a přístavby (případně demolice a nová výstavba) podnikatelských objektů (pouze pro malé a střední podniky)

– program Úspory energie – dotace na veškerá energeticky úsporná opatření v podnikatelských objektech (malé, střední a velké podniky)

– program Aplikace – dotace na činnosti výzkumu a vývoje, umožní získat finanční podporu na osobní náklady odborných pracovníků, materiál a některé další náklady (malé, střední a částečně velké podniky)

– program ICT a sdílené služby – datová centra, centra sdílených služeb – umožní získat dotaci na budování a modernizaci datových center, na zřizování a provoz center sdílených služeb (malé, střední a velké podnik)

 

Výzvy 08 – 09/2018

– program Inovace – dotace na výrobní technologie pro výrobu nových nebo inovovaných produktů (malé, střední, částečně velké podniky)

– program Školicí střediska – dotace na budování, rekonstrukci a vybavení školicích center (malé a střední podniky)

– program ICT a sdílené služby – ICT v podnicích – dotace na pořízení informačních a komunikačních technologií, tj. HW, SW apod. (malé a střední podniky)

– program ICT a sdílené služby – tvorba nových IS/ICT řešení – dotace na vývoj SW aplikací (malé, střední a velké podniky)

– program Potenciál – dotace na budování, rekonstrukce a vybavení infrastruktury pro výzkum a vývoj.

Vhledem k plánované alokaci a stavu čerpání finančních prostředků OP PIK je doporučeno zahájit přípravu projektových žádostí v časovém předstihu.

 

Většina finančních prostředků OP PIK je již alokována

V Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) bylo na období 2014 – 2020 alokováno cca 117 mld. Kč. Dle aktuálních dat (k 20. 4. 2018) je již ve výzvách OP PIK alokováno cca 108 mld. Kč, tj. cca 92 % celkové alokace. Z toho byly do jednotlivých výzev podány žádosti o podporu za cca 86 mld. Kč. Většina finančních zdrojů je tak již alokována a žadatelům jsou postupně propláceny žádosti o platbu.
S ohledem na uvedené statistiky čerpání OP PIK lze předpokládat, že plánované výzvy pro rok 2018 budou jedny z posledních s větší finanční alokací. V následujících letech již budou zřejmě vyhlašovány pouze výzvy k dočerpání zbytků peněz z nedofinancovaných či nerealizovaných projektů. Zájemci o dotační prostředky tak nyní mají jedinečnou příležitost přihlásit své projektové záměry a ucházet se o finanční podporu.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/