Možnosti zapojení podnikatelského sektoru do projektů mezinárodních finančních organizací: EBRD, SB, EIB

17.09.2007

Ministerstvo financí usiluje o zvýšení úspěchu českých subjektů v tendrech vypisovaných zejména Mezinárodní asociací pro rozvoj (Skupina Světové banky), Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Evropskou investiční bankou v zemích mimo EU. Ministerstvo financí dále usiluje o nastavení aktivní komunikace s podnikatelským a nevládním sektorem, jejímž výstupem by měly být podněty pro formování pozice ČR – prosazování teritoriálního a sektorového zaměření projektů multilaterální rozvojové spolupráce v souladu s komparativní výhodou a potenciálem subjektů z ČR.

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)

Česká republika v minulosti ze spolupráce s EBRD značně profitovala, nicméně v roce 2007 bude z operací EBRD graduovat a v budoucnu tak již nebude příjemcem pomoci. České podnikatelské subjekty se však mohou zapojit do výběrových řízení rozvojových aktivit banky, které pokrývají oblast od Balkánu po Mongolsko. EBRD se zaměřuje především na finanční sektor, energetiku, infrastrukturu a rovněž zpracovatelský průmysl, zemědělství, turismus či telekomunikace. EBRD zhruba polovinu prostředků směřuje do finančních institucí v zemích příjemců a zbytek na infrastrukturní, municipální projekty a projekty v oblasti dopravy, telekomunikací či médií.

Podrobnější informace o možnostech zapojení podnikatelů do aktivit EBRD:
https://www.ebrd.org/oppor/procure/index.htm

 

Světová banka (SB)

Světová banka každoročně poskytuje vládám rozvojových zemí granty či půjčky v objemu přes 20 miliard USD. SB působí ve 185 zemích světa, účastní se projektů prakticky ve všech rozvojových zemích a ve všech sektorech od zdravotnictví a vzdělávání až po telekomunikace, energetiku či budování infrastruktury. Investiční projekty v rozvojových zemích představují především nákup zboží či vybavení, stavební práce a konzultační služby. Poptávka soukromých firem po účasti na projektech SB je tradičně vysoká, účast českých firem a jejich úspěšnost naopak nízká. V České republice byla v rámci agentury CzechTrade v souvislosti s graduací ve Světové bance zřízena pozice koordinátora pro spolupráci se soukromým sektorem, tzv. Private Sector Liaison Officer.

Detailnější informace pro podnikatele o možnostech spolupráce se Světovou bankou:

https://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/OPPORTUNITIES/0,,pagePK:95647~theSitePK:95480,00.html

Evropská investiční banka (EIB)

V rámci tzv. externího výpůjčního mandátu poskytne EIB na období 2007 – 2013 na ekonomický rozvoj půjčky v objemu téměř 9 miliard EUR potenciálním členům EU; Chorvatsku, Turecku a dalším balkánským státům. Mezi další významný region patří státy z oblasti středomoří pod hlavičkou Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership (FEMIP) v objemu 8,7 miliardy EUR se zaměřením na infrastrukturní projekty, projekty v oblasti životního prostředí a investice do lidského kapitálu. Téměř 4 miliardy EUR EIB půjčí či poskytnezemím z oblasti Afriky, Karibiku a Pacifiku, zhruba stejný objem prostředků EIB se týká vybraných států v Asii a Latinské Americe. Ve všech oblastech se EIB angažuje jak v sektoru průmyslu, tak i služeb.

Detailnější informace pro podnikatele o možnostech spolupráce s EIB naleznete na webových stránkách:

https://www.eib.org/projects/index.htm

 

gesce: Ministerstvo financí ČR

ve spolupráci s:

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Hospodářská komora ČR

Potravinářská komora ČR

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/