Možnosti odborného vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v rámci OP Zaměstnanost

04.02.2016

Prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) se v průběhu roku 2016 otevře zaměstnavatelům hned několik možností jak získat finanční prostředky na zajištění vzdělávání svých zaměstnanců a zároveň prostředky na úhradu mzdových nákladů vzdělávaných zaměstnanců.

Jednou z takových příležitostí bude projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.“ (POVEZ II.). Realizátorem projektu bude Úřad práce ČR. Podporováno bude obecné a v odůvodněných případech i specifické vzdělávání v odborných kurzech. Žádat o tyto finanční prostředky mohou zaměstnavatelé, OSVČ bez ohledu na obor své působnosti či velikosti podniku. Finanční podpora může dosáhnout až 100 % způsobilých nákladů (resp. 85 % v případě vzdělávacích aktivit a 100 % v případě mzdových nákladů). Příjem žádostí bude spuštěn v prvním čtvrtletí roku 2016.

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem