Možnost prominutí dluhu z neuhrazené zemědělské daně

13.05.2008

Ministr financí Miroslav Kalousek se formou veřejného dopisu obrací na občany ve věci dosud zapsaného zástavního práva v katastru nemovitostí. Jedná se o neuhrazený dluh vůči ČR – ministerstvu financí z titulu nezaplacené daně zemědělské, vzniklé před rokem 1989 na základě diskriminačních zákonů č. 49/1948 Sb. a č. 77/1952 Sb., o dani zemědělské, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí tento dluh aktivně nevymáhá, ačkoliv je příčinou zástavního práva v katastru nemovitostí. Zástavní právo může zaniknout pouze splacením dluhu nebo jeho prominutím.

Ministr v dopise sděluje, že současné právní předpisy neumožňují plošný zánik těchto pohledávek a bude se muset postupovat individuálně. „Mám velký etický problém tyto pohledávky vymáhat, ač nám to zákony přikazují,“ uvedl Kalousek. Proto vyzývá dlužníky, aby podali žádost o prominutí dluhua přiložili všechny potřebné doklady. Ministerstvo bude tyto žádosti promptně řešit. „Zákon totiž neumožňuje promíjet dluhy z podnětu věřitele, tedy ministerstva financí,“ dodal ministr. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/