Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí

22.04.2008

Dne 17. dubna 2008 se konalo třetí zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Na toto zasedání byl pozván vedle členů Monitorovacího výboru z České republiky také zástupce Evropské komise – pan Gogos.

Hlavním bodem programu bylo schválení Implementačního dokumentu Operačního programu Životní prostředí. Implementační dokument svým obsahem navazuje na programový dokument OP ŽP a rozpracovává jeho programové principy do sady pravidel pro realizaci a monitorování programu na úrovni prioritních os a oblastí podpory. Implementační dokument byl schválen jednohlasně.

Další body programu byly zaměřeny na schválení plánu čerpání Technické pomoci OP ŽP na rok 2008 a informace o jejím dosavadním čerpání, dále byla podána členům Monitorovacího výboru zpráva o průběhu realizace OP ŽP a představení návrhu Komunikačního plánu, který vymezuje cíle informování a propagace OP ŽP, cílové skupiny, nástroje komunikace a postupy vyhodnocování účinnosti.
 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/