Monitoring potřeb malých a středních podnikatelů v oblasti rozvoje lidských zdrojů

10.07.2008

V průběhu července a srpna 2008 proběhne mezi malými a středními podniky (MSP) rozsáhlý monitoring v oblasti lidských zdrojů, který je součástí projektu Institut trhu práce – podpůrný systém služeb zaměstnanosti.

V rámci tohoto monitoringu jsou ve vybraných krajích realizovány workshopy na téma „Trh práce a jeho požadavky na lidské zdroje v krajích České republiky„.
Pozvánky na workshopy jsou zástupcům MSP rozesílány během července.

V rámci uvedené akce probíhá webové šetření na stejné téma. Dotazník je přístupný na: www.cs-project.cz/dotaznik. Jak účast na workshopu, tak vyplnění dotazníku pomůže identifikovat potřeby zúčastněných MSP v oblasti lidských zdrojů.

Identifikované potřeby budou použity k ustanovení systému speciálního poradenství pro MSP v personální oblasti a poslouží jako podklad pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR při plánování navazujících projektů podpořených Evropským sociálním fondem. Současně budou zástupci MSP na workshopu, či prostřednictvím dotazníku, informováni o aktuálních dotačních titulech, které mohou využít pro financování svých projektových záměrů v oblasti lidských zdrojů.“

Zdroj: Odbor Institut trhu práce, Hospodářská komora ČR,
CS – PROJECT spol. s r.o.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/