Mistrovská zkouška i podpora řemesel. Vladimír Dlouhý se setkal s Profesními uniemi

04/04/2018 Ilona Zelenková

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý pokračoval v tradici setkávání s oborovou částí Hospodářské komory, tentokrát se sešel se zástupci všech Profesních unií.

Zástupci začleněných živnostenských společenstev s Vladimírem Dlouhým diskutovali o zásadních tématech. V úvodu bylo zdůrazněno, že Hospodářská komora v letošním roce slaví 25. výročí svého vzniku a hlásí se k odkazu a bohaté tradici řemesel a cechů. Řemeslné organizace sehrály historickou roli jak v hospodářském, tak společenském vývoji naší společnosti. „Dnes jsou živnostenská společenstva nedílnou a nezastupitelnou součástí komorové sítě,“ dodal Dlouhý.

Účastníci setkání byli informováni o aktivní podpoře zájmů podnikatelů v rámci legislativního procesu. Např. při novele stavebního zákona; zákoníku práce, kdy se podařilo zastavit projednávání návrhu, jehož navržené změny by výrazně zhoršily postavení zaměstnavatelů; zachování karenční doby; vrácení limitů výdajových paušálů na původní hodnotu, atd. Viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer během setkání představil projekt Mistrovská zkouška, což je jeden z nosných programů Komory v rámci podpory podnikatelského prostředí v následujících letech.

V závěrečné diskusi byla zmíněna další témata odborného vzdělávání, zejména kritický nedostatek učňů v některých profesích, nutnost zavedení povinné registrace podnikatelů a obavy, které vzniknou malým podnikatelům po zavedení evropské směrnice o ochraně osobních údajů – tzv. GDPR. Účastníci setkání zároveň vyslechli aktuální informaci o projektu Právního elektronického systému a Projektu Ukrajina.

/jak-na-